Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 18ης αγων. Α΄ Κατηγ. και 12ης αγων. Β΄ Κατηγ.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ:  ΚΑΡΑΤΑΪΔΗΣ ΒΑΣ.,  ΠΑΝΤΑΖΗΣ  ΚΩΝ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:  ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜ.,  ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡ.