Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23/19-03-2015
Σήμερα την 19-03-2015 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.
Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
      1) Ποινή μίας (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου  ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Τζιώτζη Β. με Α.Δ 1233941 (  Άρθρο 7 παρ. 3 . )
Β) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
   Στον παράγοντα  του Σωματείου ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Τσάπα Χ.  ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 15 ημερολογιακών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 200 ΕΥΡΩ  ως υπότροπος  για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 28-03-2015 ( αρθρο 11 παραγρ.2 & 4 ) .                 Η ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρου αφορά το διάστημα από 19/03/2015-02/04/2015 .