Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   


     Ανακοινώνεται ότι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ της ΕΠΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ την 25/03/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ .
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 20:30 μ.μ .