Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΠ: 2017 - 2018

Βασικές αλλαγές Κανονισμών που εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. για την περίοδο 2017-2018 είναι οι εξής : Στον ΚΑΠ: 1) Αν μία ή περισσότερες ομάδες της Β΄ Εθνικής παραιτηθούν για οποιονδήποτε λόγο από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δε δηλώσουν συμμετοχή ή δε λάβουν την απαιτούμενη αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβαστούν ομάδες από τη Γ΄ Εθνική στη Β΄ Εθνική δεν καταφέρουν να συστήσουν Π.Α.Ε. ή δε λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση , τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι 4  αμέσως επόμενες στη σειρά κατάταξης – μετά τον προβιβασμό των προβλεπόμενων – του μίνι πρωταθλήματος (μπαράζ ανόδου μεταξύ των πρωταθλητών των ομίλων ) της Γ΄ Εθνικής και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και με τους ίδιους κανόνες  . Αν και μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων , ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί , τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από τη  Β΄ Εθνική ομάδες , να παραμείνουν σ’  αυτήν ( με τη σειρά κατάταξης στη βαθμολογία) ώσπου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από τη προκήρυξη αριθμός ομάδων . 2) Οι προβιβαζόμενες ετησίως στη Γ΄ Εθνική ομάδες προέρχονται από την Α΄ Κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων των Ε.Π.Σ. Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄ Κατηγορίας Ε.Π.Σ. δικαιούμενη να προβιβαστεί , δε δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στη Γ΄ Εθνική , τότε αντικαθίσταται από τη δευταραθλήτρια και αν αυτή επίσης δε μπορεί από την τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δε δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο , τότε δε συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες. 3) Είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αγώνα , με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας , σε όλους τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων και πρωταθλημάτων υποδομής . Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δε διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου , η οποία χάνει τον αγώνα με 0-3 τέρματα. 4) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ( από Γ΄ Εθνική μέχρι και Γ΄ Ερασιτεχνική ) και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι 4 αλλαγές ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα . 5) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή παρουσιάζεται με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ποδοσφαιριστές , χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας , τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με αφαίρεση -3 βαθμών από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου. 6) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από 3 αγώνες της ίδιας διοργάνωσης , αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με (συνολική) ποινή αφαίρεσης -6 βαθμών από τη βαθμολογία της επόμενης περιόδου. Το παρόν ισχύει μόνο όταν πρόκειται για υποβιβασμό από επαγγελματική σε επαγγελματική ή από ερασιτεχνική σε ερασιτεχνική κατηγορία. 7) Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών , για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες και ώς συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών των ποδοσφαιριστριών , για να αγωνιστούν σε γυναικείες ομάδες νοείται η ημερολογιακή  συμπλήρωση των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα και μετά ). 8) Στους αγώνες τοπικών και πανελλήνιων Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’  όλη τη διάρκεια του αγώνα 7 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές ομάδες ή που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (Ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο) . 9) Σε αγώνες Γ΄ Εθνικής απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα περισσοτέρων των 5 ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 33 ετών. 10) Στην περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στην τελική βαθμολογία και στις θέσεις ανόδου , υποβιβασμού ή πρόκρισης και μετά τα κριτήρια των περισσοτέρων βαθμών και στη συνέχεια της διαφοράς τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες  προστίθενται και τα εξής κατά σειρά : α) η καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες ( όπως γίνεται κατανοητό , αυτό ισχύει για ισοβαθμία 3 ομάδων και πάνω ). β) η καλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. γ) η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος . δ) η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος . Αν και μετά από όλα αυτά τα κριτήρια υπάρχει ισοβαθμία , τότε διεξάγονται αγώνες μπαράζ. 11) Αν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος μια ομάδα παρουσιάζει αρνητική βαθμολογία , αρχίζει τους αγώνες για το νέο πρωτάθλημα με ανώτερο όριο αρνητικής βαθμολογίας τους -6 βαθμούς . Η αρνητική βαθμολογία δε μεταφέρεται αν ΠΑ.Ε. υποβιβαστεί σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα . 12) Στα Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και στις ενστάσεις που καταχωρούνται στο Φύλλο αγώνα προστίθεται και η περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή μόνο  όμως όταν αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα ή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί απ’ αυτόν ή αν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με παραπάνω ποδοσφαιριστή. 13) Σωματείο που για οποιοδήποτε λόγο δε δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα που δικαιούται (π.χ. Γ΄ Εθνική ) , ούτε κατέρχεται να αγωνιστεί καθόλου τη ν ίδια αγωνιστική περίοδο στην αμέσως κατώτερη κατηγορία , που λόγω της μη δηλώσεως του , θα δικαιούταν να συμμετάσχει (π.χ. Α΄ Τοπικό) την επόμενη αγωνιστική περίοδο , εφόσον θελήσει να αγωνιστεί , δύναται να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (π.χ. Β΄ Τοπικό). 14) Σωματείο της Γ΄ Εθνικής , που είτε βάσει της βαθμολογίας προβιβάστηκε στη Β΄ Εθνική , είτε ανήκει στα 4 σωματεία που κατακτούν το δικαίωμα ανόδου σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού του κειμένου και κληθεί να αντικαταστήσει άλλο σωματείο , δεν καταστεί δυνατόν να ιδρύσει Π.Α.Ε. , για να μετάσχει στη Β΄ Εθνική ή δε δηλώσει συμμετοχή σ’  αυτήν για οποιοδήποτε λόγο , υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία (αυτήν που ήδη αγωνιζόταν , τη Γ΄ Εθνική) , χωρίς δικαίωμα ανόδου σε επαγγελματική κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο .