Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για Κάρτες Προπονητών και Τεχνικής Περιοχής.

Έως την Παρασκευή 6-10-2017 θα πρέπει οι προπονητές των ομάδων και οι υπεύθυνοι τεχνικής περιοχής (που θα εκτελούν χρέη προπονητή) να πάρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ή τις κάρτες υπευθύνων τεχνικής περιοχής από τη γραμματεία της Ένωσης.

Σε διαφορετική περίπτωση θα επιτρέπεται η παραμονή τους σαν παράγοντες στους πάγκους, ΟΧΙ όμως στις τεχνικές περιοχές των ομάδων τους.