Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της ΕΠΣ σε εφαρμογή του άρθρου (33) του καταστατικού  της Ένωσης καλεί τα μέλη της Ε.Ε σε τακτική συνεδρίαση  την ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09/2017 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση Πρόεδρου.
2. Απόφαση για σχολή Διαιτησίας.
3. Απόφαση για σχολή προπονητών.
4. Προτάσεις για αλλαγές Επιτροπών 
5. Θέματα προβλήματα αθλητικών υποδομών.
6.Ενημέρωση για καθήκοντα παρατηρητών αγώνων για νέες αλλαγές ΚΑΠ.
7. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
8. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
9. Αλληλογραφία, άλλα θέματα.
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να ένταξη άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.