Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36  καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 13/12/2017  και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.  

2) Επιτροπή Πρωταθλήματος και κυπέλλου.

3) Επιτροπή μικτών υποδομών και Ανάπτυξης.

4) Τεχνική Επιτροπή.

5) Επιτροπή ασφαλείας Γηπέδων και πρόληψης βίας.

6) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

7) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

8) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.