Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

  Κατόπιν αιτήματος του Σωματείου '' ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ'' και συναίνεσης του Σωματείου
 '' ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ''   ο αγώνας της 17-12-2017 που ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 θα ξεκινήσει στις 14:30.