Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σχετικά με την έναρξη της χειμερινής περιόδου μετεγγραφών η Ε.Π.Σ. Καστοριάς σας γνωστοποιεί τα παρακάτω: 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ): Διενεργούνται από  01-01-2018 έως και  31-01-2018.

**Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι κάθε ποδοσφαιριστής δικαιούται να προβεί σε τρεις (3) μεταγραφές εντός της ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-18, αλλά να αγωνιστεί, επί ποινή αντικανονικής συμμετοχής σε δύο (2) μόνο σωματεία.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ): Διενεργούνται από  01-01-2018 έως και  31-01-2018.

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ:  Διενεργούνται από  01-01-2018 έως και  31-01-2018 και αφορούν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και έχουν κάνει έως δυο στο σύνολο δανεισμούς στην καριέρα τους. 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Διενεργούνται από  01-01-2018 έως και  28-02-2018. 

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:  Συνεχίζονται οι αιτήσεις πρώτης  εγγραφής ποδοσφαιριστών και λήγουν στις 30-04-2018.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: Διενεργούνται από 01-01-2018 έως και 31-01-2018

**Σας γνωρίζουμε ότι από 01/01/2018 έχουν δικαίωμα έκδοσης δελτίου και ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2007.

**Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να αποκτούν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές τα Σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενη αρχή (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.) (άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος Β’ Διατάξεις εφαρμογής κανονισμού για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές).