Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Χωρίς παράγοντες των Ε.Π.Σ. οι Επιτροπές Διαιτησίας των Ενώσεων!

«Τέλος» οι παράγοντες των Ε.Π.Σ. από τις Επιτροπές Διαιτησίας των Ενώσεων, οι οποίες πλέον προβλέπεται να είναι τριμελής και να στελεχώνονται μόνο από πρώην διαιτητές!

Αναλυτικά:
ΑΡΘΡΟ 8:  Επιτροπή διαιτησίας Ε.Π.Σ.
1.  Στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης διορίζεται τριμελής (3) τοπική επιτροπή διαιτησίας που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και ένα μέλος.
Όλα τα μέλη της τοπικής επιτροπής διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές, υψηλού κύρους που έχουν πιστοποιηθεί από την Κ.Ε.Δ. και τουλάχιστον ο Πρόεδρος διαθέτει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής. Μόνο σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιημένων διαιτητών, είναι δυνατό να ορίζονται μη πιστοποιημένοι πρώην διαιτητές υψηλού κύρους οι οποίοι διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Το ανώτατο όριο ηλικίας τους αποφασίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.