Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


       Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Σεμιναρίων των Αξιωματούχων Διαιτησίας των Εθνικών Κατηγοριών εν όψει της νέας  αγωνιστικής περιόδου  2018/2019. Στα Σεμινάρια θα συμμετάσχουν απευθείας (χωρίς αίτηση συμμετοχής) όσοι Αξιωματούχοι Διαιτησίας βρίσκονται στους νέους πίνακες Διαιτησίας που έχουν ήδη αναρτηθεί στο επίσημο site της Ομοσπονδίας.
       Αιτήσεις , με βάση το νέο Κανονισμό Διαιτησίας, θα υποβάλλουν  αποκλειστικά και μόνο οι Νέοι  Υποψήφιοι Παρατηρητές και οι Νέοι Υποψήφιοι Εκπαιδευτές. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν και οι προσφάτως αποχωρήσαντες από τους πίνακες και οι οποίοι θα υποβάλλουν δήλωση Μη Εν Ενεργείας για την αγωνιστική περίοδο 2018/19. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τους ανωτέρω θα καθορισθεί με νέο έγγραφο της ΚΕΔ/ΕΠΟ προς τις Ενώσεις.
Οι τοποθεσίες διεξαγωγής των σεμιναρίων  καθώς τα σχετικά προγράμματα θα γνωστοποιηθούν στις ΕΠΣ  με νεώτερη ανακοίνωση.
   
1.    Σεμινάριο Αξιωματούχων Διαιτησίας  Α’ Κατηγορίας
§  17-21/08/2018 : Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές
§  22-24/08/2019 : Παρατηρητές

2.    Σεμινάριο Αξιωματούχων Διαιτησίας Β’ Κατηγορίας
§  27-29/08/2018 : Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές
§  30-31/08/2018 : Παρατηρητές

3.    Σεμινάριο Προεπιλογής Επίδοξων Διαιτητών Γ’ Κατηγορίας (Προχωρημένο Στάδιο Δεξιοτήτων Επίπεδο 2)
§  10-14/09/2018 : Διαιτητές  4ης Κατηγορίας Προχωρημένου Επιπέδου

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Διαιτησίας η κάθε Ένωση/Μέλος της ΕΠΟ θα πρέπει να αποστείλει προτάσεις για δύο Διαιτητές 4ης Κατηγορίας της δύναμής της (με σειρά προτεραιότητας 1ος,2ος οι οποίοι θα πρέπει να είναι μικρότεροι των 32 ετών) στο Τμήμα Διαιτησίας μέχρι τις 06/07/2018. Έως 70 από αυτούς τους Διαιτητές θα συμμετάσχουν στο «Σεμινάριο Προχωρημένου Σταδίου Επιπέδου 2 και όσοι αξιολογηθούν επιτυχώς (μέγιστος αριθμός 60) θα έχουν την δυνατότητα για την περίοδο 2018/19 να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις που αφορούν στους διαιτητές της 3ης Κατηγορίας.

4.    Σεμινάριο Αξιωματούχων Διαιτησίας Γ’ Κατηγορίας
§  17-18/09/2018 : Διαιτητές/Παρατηρητές (Νότου)
§  20-21/09/2018 : Διαιτητές/Παρατηρητές (Βορρά)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
       Κατά την προσέλευση τους, και για να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στα σεμινάρια, οι Αξιωματούχοι Διαιτησίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   
Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές
1.Πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.
2.Οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (οπτική οξύτητα/αντίληψη χρωμάτων).
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Παρατηρητές/Εκπαιδευτές
1.Οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (οπτική οξύτητα/αντίληψη χρωμάτων).
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα από τη σχολή αποφοίτησης τους και μόνο (π.χ. εξατάξιο γυμνάσιο, λύκειο ή άλλη ισότιμη σχολή) .Οι κατέχοντες τίτλο σπουδών ισότιμης σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
4.Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνοι οι Νέοι Υποψήφιοι Παρατηρητές/Εκπαιδευτές)