Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΟ Πρόεδρος της Ε.Ε της Ε.Π.Σ. σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων (33-37 και 41-42) του καταστατικού  της Ένωσης, καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη  20/06/2018 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Πρόεδρου - προτάσεις μελών της Ε.Ε της Ένωσης.
2. Προγραμματισμός και ημερομηνίες έναρξης αγωνιστικών υποχρεώσεων.
3. Συζήτηση - προτάσεις - αλλαγές στις προκηρύξεις πρωταθλημάτων και κυπέλλου.
4. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στην Γ.Σ της ΕΠΟ 29/06/2018.
5. Προγραμματισμός σχολής Διαιτητών ενόψει νέας αγωνιστικής περιόδου.
6. Ενημέρωση ταμείου.
7. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
8. Αλληλογραφία - Άλλα θέματα.
9. Τελευταίες Εκκρεμότητες για σχολή προπονητών που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 02/07/2018.
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να ένταξη άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.