Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2019-2020

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς ενημερώνει όλα τα Σωματεία της ότι, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019 – 2020 θα ισχύσουν οι παρακάτω προθεσμίες:

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (εγχώριες & διεθνείς μετεγγραφές)

·       Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/10/2019.

·       Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (υποσχετικές)

·       Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/08/2019.

·       Χειμερινή περίοδος 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (επανεγγραφές)

·       Θερινή περίοδος από 01/09/2019 έως 31/10/2019.

·       Χειμερινή περίοδος 01/01/2020 έως 28/02/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (πρώτες εγγραφές)

·       Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/11/2019.

·       Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 30/04/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (ατομικές αποδεσμεύσεις)

·       Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/08/2019.

·       Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (ομαδικές αποδεσμεύσεις)

·       Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/09/2019.

·       Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Τις ανωτέρω περιόδους μετεγγραφών οριστικοποίησε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., με την υπ’ αριθμόν 19/9-4-2019 απόφασή της.