Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς έχοντας υπόψιν το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Πέμπτη 04/04/2019 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Προτάσεις Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής.
3) Θέματα επιτροπών.
4) Ορισμός τελικού Κυπέλλου - σχεδιασμός και ορισμός play off Β' κατηγορίας.
5) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6) Ενημέρωση πειθαρχικής επιτροπής.
7) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.

Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.