Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  • Υποχρεωτική δήλωση στοιχείων στο Taxisnet των στοιχείων του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία των σωματείων.

    Όλα τα σωματεία της Ένωσης είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019, να γνωστοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, μέσω TAXISNET, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

    Σε περίπτωση μη υποβολής θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις στο σωματείο (μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, χρηματικό πρόστιμο).