Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21-09-2020

 


         Με βάση τις ρυθμίσεις του τροποποιημένου Καταστατικού της Ένωσης, στην ψηφοφορία τίθενται επί του ενιαίου ψηφοδελτίου, σε κάθε ξεχωριστή Ενότητα, ο ακόλουθος αριθμός σταυρών:

α) Υποχρεωτικά εννέα (9) σταυροί στους υποψηφίους για Τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (όσοι πρόκειται να εκλεγούν).

β) Υποχρεωτικά εννέα (9) σταυροί στους υποψηφίους για Αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (όσοι πρόκειται να εκλεγούν).

γ) Υποχρεωτικά τρεις (3) σταυροί στους υποψηφίους για Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (όσοι πρόκειται να εκλεγούν).

δ) Υποχρεωτικά δύο (2) σταυροί στους υποψηφίους για Αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (όσοι πρόκειται να εκλεγούν).

         Ψηφοδέλτιο με λιγότερους ή περισσότερους σταυρούς σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Ενότητες είναι άκυρο.

                                             Καστοριά, 20 Σεπτεμβρίου 2020.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ