Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της Ε.Π.Σ. Καστοριάς σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων (33-37 και 41-42) του καταστατικού  της Ένωσης, καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη  09/09/2020 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών της Ένωσης
3. Λεπτομέρειες διεξαγωγής 3ου  Super Cup 
6. Αλληλογραφία 

Αν κάποιο μέλος επιθυμεί την ένταξη άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.