Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η χρήση μέχρι πέντε αλλαγών (κατά διάρκεια των 90 λεπτών) σε κάθε επίσημο αγώνα.

 Προκειμένου να περιοριστεί η διακοπή στην εξέλιξη του αγώνα, κάθε ομάδα θα έχει μέχρι τρεις ευκαιρίες να προβεί στις  5 αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
  Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία από τις τρείς ευκαιρίες για κάθε ομάδα.
  Οι αλλαγές και ευκαιρίες που δεν χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται στην παράταση.
  Εφόσον οι κανόνες της διοργάνωσης επιτρέπουν μια πρόσθετη αλλαγή κατά τη διάρκεια της παράτασης, κάθε ομάδα θα έχει μία πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή. Οι αλλαγές επιτρέπονται και πριν την έναρξη της παράτασης και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης.