Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και μετά από σχετικά έγγραφα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, σχετικά έγγραφα 64/14.09.2020 αναγνωρίζεται το  σωματείο με την επωνυμία  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, με έδρα το γήπεδο του Νέου Οικισμού Κορεστείων, με αυξ. Α.Μ. Ε.Π.Ο. 10017.