Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

ΠΡΟ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022/2023

 ΠΡΟ-Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΞΗ 


ΑΓΩΝΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Α΄ και  Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

                                                              ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2022-2023


Η  ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  αφού  έλαβε  υπόψη:

α)  Το  καταστατικό  και τις  διατάξεις  των  Κανονισμών  της  ΕΠΟ,

β)  Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως ισχύει,

γ)  Τους Κανόνες Παιχνιδιού

δ) Τον  Πειθαρχικό  Κώδικα,

ε) Την  από    23/11-07-2022  απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής  της  Ένωσης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τα  Πρωταθλήματα  της  Ένωσης  για  την  περίοδο  2022-2023  μεταξύ  των  Ερασιτεχνικών  Σωματείων  της,  κατά  κατηγορία:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  (12 ομάδες  σε  έναν  όμιλο)

1.      ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

2.      ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

3.      ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

4.      ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

5.      ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

6.      ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

7.      ΚΑΣΤΩΡ

8.      ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

9.      ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

10.   ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

11.   ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

12.  ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ

-2-
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1.      ΑΚ. ΠΟΔ. ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ

2.      Α.Γ.Σ.Ν.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

3.      ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

4.      ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

5.      ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ

6.      ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

7.      ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ

8.      ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ

9.     Α.Σ. ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

10.    ΕΛΠΊΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΊΑΣ

11.    ΟΜΌΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΌΥ

*Επιπλέον τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή.


                                                 ΑΡΘΡΟ  1  -  ΕΝΝΟΙΑ  ΠΡΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η  προκήρυξη  αυτή  είναι  πρόσκληση  -  πρόταση  για  την  κατάρτιση  σύμβασης  προσχώρησης  μεταξύ  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  ως  διοργανώτριας  και  των  ομάδων  που   μετέχουν  στα  πρωταθλήματα.  Με  την  αποδοχή  της  προκήρυξης,  συντελείται  η  παραπάνω  σύμβαση  (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΑΠ). Η  αποδοχή  της  προκήρυξης  με  επιφύλαξη,  έχει  σαν  συνέπεια  της  κυρώσεις  της  παρ. 3 του  άρθρου  7  του  ΚΑΠ.


ΑΡΘΡΟ  2  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ

Η  έναρξη  των  αγώνων  πρωταθλήματος  Α΄  κατηγορίας  ορίζεται  για  το    ΣΑΒΒΑΤΟ 08-10-2022.

Η  έναρξη των αγώνων πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας ορίζεται για την ΚΥΡΙΑΚΗ 09-10-2022 .

ΑΡΘΡΟ  3  -  ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το  σωματείο  που   έχει  δικαίωμα  και  επιθυμεί  να  λάβει  μέρος  στο  πρωτάθλημα  αυτό,  έχει  την  υποχρέωση  να  υποβάλει  μέχρι  την  Παρασκευή  12-08-2022 στην  Ένωση  δήλωση  συμμετοχής. Το παράβολο δήλωσης συμμετοχής ορίζεται για την Α΄ Κατηγορία στα ογδόντα ευρώ (80€) και για την Β΄ Κατηγορία στα πενήντα ευρώ (50€). Ταυτόχρονα  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  τα  σωματεία  πρέπει  να  προσκομίσουν  στην  Ένωση,  τη  σύνθεση   του  Δ.Σ. του  σωματείου  τους,  να  εξοφλήσουν  τυχόν  οφειλές  τους   και  να  δηλώσουν  το  όνομα  του  προπονητή  που έχουν  προσλάβει ( ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, προπονητή  με τουλάχιστον ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας, Κανονισμός Προπονητών ΕΠΟ άρθρο 6 παρ. 2)  Με  την  παραπάνω  δήλωση  συμμετοχής  τα  σωματεία  αποδέχονται  χωρίς  επιφυλάξεις  το  καταστατικό  της  Ένωσης,  τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ,  τους  όρους  της  προκήρυξης  και  τις  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ,  διαφορετικά  αποκλείονται  του  πρωταθλήματος  με απόφασης της Ε.Ε. της  Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  4  -  ΧΡΩΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΑΣ  -  ΕΔΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ

Η  ομάδα  που  θα  δηλώσει  συμμετοχή,  υποχρεούται  να  γνωρίσει  στην  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  τα  χρώματα  της  στολής  των  ποδοσφαιριστών  της,  καθώς  και  το  γήπεδο  που  θα  χρησιμοποιήσει  για  τους  αγώνες  της (άρθρο  14  και  άρθρο  8  ΚΑΠ).

-3-
ΑΡΘΡΟ  5  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ  -  ΗΜΕΡΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
                                                                                                                                                                                                    Το  αγωνιστικό  πρόγραμμα  στο  σύνολό  του,  θα  κοινοποιηθεί  αμέσως  μετά  τη  δημόσια  κλήρωση  που  θα  γίνει την  Δευτέρα 22-08-2022 και ώρα 8:00μμ. Οι  αγώνες  θα  διεξάγονται  Σάββατο  η  Α΄ Κατηγορία  και  Κυριακή    η  Β’  Κατηγορία. Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  όμως  επιτρέπεται  να  διεξάγονται  και  απογεύματα  άλλων  ημερών  για  ειδικούς  λόγους,  ύστερα  από  αιτιολογημένη  απόφαση  της  διοργανώτριας.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  η  διοργανώτρια  μπορεί  να  αλλάξει  την  ώρα  έναρξης  αγώνα  ή  και  το  γήπεδο  τέλεσης,  υποχρεούμενη  να  ειδοποιήσει  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  τουλάχιστον  48  ώρες  πριν  της  έναρξή  του.  Τα  αιτήματα  των  ενδιαφερόμενων  σωματείων  για  αλλαγή  ώρας  και  αλλαγή  ημέρας,  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Ένωση  τουλάχιστον  πέντε (5)  μέρες  πριν  τον  αγώνα,  πλήρως  αιτιολογημένα,  με  κοινή  συναίνεση  και  των  δύο  σωματείων,  προκειμένου  η  αρμόδια  αρχή  πρωταθλήματος  να  κρίνει  το  σύννομο  ή  όχι.  Τα  σωματεία  με  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  θα  φροντίσουν  για  τη  γνωστοποίηση  του  προγράμματος  στα  δημοτικά  γήπεδα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  έτσι  ώστε  να  διεξάγονται  κανονικά  οι  αγώνες.  Σε  περίπτωση  σχολικών εκδρομών,  για  να  γίνει  δεκτή  αναβολή  αγώνα,  πρέπει  να  απουσιάζουν  το  λιγότερο  τρείς (3)  ποδοσφαιριστές (μαθητές),  οι  οποίοι  είχαν αγωνιστική συμμετοχή   στους τρείς (3)  τελευταίους  αγώνες  των ομάδων τους συνολικό χρόνο τουλάχιστον ενενήντα (90΄) λεπτών.  Επίσης  θα  φέρουν  και  ονομαστική  κατάσταση  του  σχολείου  τους  σφραγισμένη  και  υπογεγραμμένη  από  το  διευθυντή  του  σχολείου.

ΑΡΘΡΟ  6  -  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ

Τα  γηπεδούχα  σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή  διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό  και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  ποδοσφαιριστών  των  μελών  και  των  οπαδών  τους.  Σε  περίπτωση  που  θα  δημιουργηθούν  επεισόδια,  τους  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  πειθαρχικής  επιτροπής  της  ‘Ένωσης  οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  άλλους  κανονισμούς  ή  αποφάσεις  της  Ε.Ε.  της  Ένωσης  κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ  7  -  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

Οι  διαιτητές  όλων  των  αγώνων  πρωταθλημάτων  θα  ορίζονται  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο,  όπως  ειδικότερα  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  κανονισμού  διαιτησίας  (σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  12  του  ΚΑΠ)  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  σήμερα.  Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  το  σύνολο  δαπάνης  του εξοδολογίου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  ο  διαιτητής  δεν  διεξάγει  τον  αγώνα.  Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας.  Μέχρι  την  εξόφληση  της  ως  άνω  δαπάνης  στη  διοργανώτρια,  δεν  ορίζονται  αγώνες  της  ομάδας  αυτής,  κατακυρώνονται δε  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας  (άρθρο 12, παρ. 15, ΚΑΠ).

ΑΡΘΡΟ  8  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Για  κάθε  αγώνα πρωταθλήματος  θα  ορίζεται  από  τη  διοργανώτρια  παρατηρητής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του   ΚΑΠ.  Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  εντολές  του  παρατηρητή.  Επίσης  θα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαιτησίας  παρατηρητής  διαιτησίας  τα έξοδα του οποίου θα βαρύνουν την γηπεδούχο ομάδα.

-4-
ΑΡΘΡΟ  9  - ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Οι  υποχρεώσεις  των  διαγωνιζόμενων  σωματείων,  για  την  ώρα  προσέλευσης,  τον  εφοδιασμό  του  φαρμακευτικού  υλικού  και  για  τις  μπάλες  του  αγώνα  καθορίζονται  από  το  άρθρο  16  του  ΚΑΠ.
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται  με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια ευρώ (300 €) σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2α και 2β του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  10  -  ΔΕΛΤΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Οι  ομάδες  σε  όλους  τους  αγώνες  τους  υποχρεούνται  να  έχουν  μαζί  τους  και  να  παραδίδουν  στον  διαιτητή:
α) τα  δελτία αθλητικής ιδιότητας,  
β) Την Κάρτα Υγείας Αθλητή (η κάρτα υγείας αθλητή για κάθε αγωνιζόμενο ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της, πραγματοποιείται από Καρδιολόγο και μπορεί να θεωρηθεί επίσης από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων αφού λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.), σε θέματα προ αγωνιστικού ελέγχου των αθλητών και εγκρίνεται σύμφωνα με το οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν 4479/17 Φ.Ε.Κ. 94Α/2017 και την υπ΄ αριθμόν 386611/15976/1417/152/13-08-2018 ΚΥΠ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
γ) (οι ομάδες Α Κατηγορίας) Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή το οποίο εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
Ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  σημειώνει  στην  οικεία  στήλη  του  Φ.Α.  τις  τυχόν  ελλείψεις  των  πιο  πάνω  δικαιολογητικών.  Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  κρατήσει  τα  δικαιολογητικά  των  διαγωνιζόμενων  ποδοσφαιριστών  μέχρι  την  υπογραφή  του  Φ.Α.,  οι  δε  αρχηγοί  των ομάδων  μπορούν  να  τα  ζητήσουν  σε  αυτό  το  διάστημα  για  να  τα  ελέγξουν  μόνο  για  την  περίπτωση  διατύπωσης  ένστασης  πλαστοπροσωπίας.
δ)την κατάσταση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομίμως θεωρημένη και υπογεγραμμένη από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς.


ΑΡΘΡΟ  11  -  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΟΜΑΔΩΝ

Η  κατάταξη  των  ομάδων  στον  βαθμολογικό  πίνακα  και  η  επικύρωση  του  από  την Ε.Ε.   της  Ένωσης  θα  γίνεται  σύμφωνα  με   το  άρθρο  20  του  ΚΑΠ.


ΑΡΘΡΟ  12  -  ΜΗ  ΤΕΛΕΣΗ  Ή  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ

Αγώνας  που  αναβλήθηκε  ή  διεκόπη  εξαιτίας  καιρικών  συνθηκών  ή  για  οποιοδήποτε  άλλο λόγο,  θα  διεξάγεται  ύστερα  από  απόφαση  της  διοργανώτριας  Ένωσης  μέσα  σε  15  ημέρες  από  την  αναβολή  ή  διακοπή  του (άρθρο  21 ΚΑΠ).  Σε  περίπτωση  νέας  αναβολής  ή  διακοπής  ο  αγώνας  θα  διεξαχθεί  μέσα  σε  15  ημέρες  στο  ίδιο  γήπεδο  που είχε  ορισθεί  αρχικά.

ΑΡΘΡΟ  13  -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Για  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ  το  παράβολο  ορίζεται  ύστερα  από  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  Ένωσης  στα  εκατό (100€) ευρώ για την Α΄ Κατηγορία και στα πενήντα (50€) ευρώ για την Β΄ Κατηγορία.  Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  μπορούν  να  υποβάλλουν,  περιοριστικά  και  μόνο  δια  του  αρχηγού,  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.
-5-
Η  συζήτηση  των  ενστάσεων  είναι  υποχρεωτική,  τυχόν  δε  παραίτηση  της  ενιστάμενης  ομάδας  είναι  ανίσχυρη  (άρθρου  23  και  24  του  ΚΑΠ).

ΑΡΘΡΟ  14  -  ΓΗΠΕΔΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Για  τη  διεξαγωγή  του  πρωταθλήματος  θα  χρησιμοποιηθούν  τα  γήπεδα που  είναι αναγνωρισμένα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΚΑΠ. 

ΑΡΘΡΟ  15  -  ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  -  ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το  πρωτάθλημα  της  Α΄ Κατηγορίας  θα  διεξαχθεί  σε  έναν  όμιλο  με δωδεκα   (12)  ομάδες.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ Κατηγορία έχουν μόνο οι δώδεκα (12) ομάδες οι οποίες απέκτησαν αυτό το δικαίωμα με βάση τις περαιώσεις των  βαθμολογικών πινάκων Α΄ και Β΄ Κατηγορίας περιόδου 2021-22, αναγράφονται σε αυτήν την προκήρυξη και κάνουν, μέσα στην ταχθείσα από  αυτήν την προκήρυξη προθεσμία, δήλωση συμμετοχής.
Η  πρωταθλήτρια  ομάδα  της  κατηγορίας  θα  προβιβασθεί στην Γ΄ Εθνική  Κατηγορία, με ότι προβλέπεται από την προκήρυξη της ΕΠΟ (ΜΠΑΡΆΖ) κτλ. Σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια ομάδα  δικαιούμενη να προβιβαστεί, δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα Γ Εθνικής, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια ή από ότι προβλέπει η προκήρυξη της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Η πρωταθλήτρια ομάδα της κατηγορίας είναι υποχρεωμένη να λάβει μέρος στον αγώνα SUPER CUP που θα διοργανώσει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς πριν την έναρξη της  αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Ο αγώνας  SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α΄ Κατηγορίας περιόδου 2022-23 και της κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2022-23. Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα τότε ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της φιναλίστ του κυπέλλου. Η μη συμμετοχή της υποχρεωμένης να συμμετέχει ομάδας στο SUPER CUP επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ.
Η ομάδα που θα καταλάβει την τελευταία θέση στη βαθμολογία υποβιβάζεται καθώς επίσης και όσες ομάδες απαιτούνται για να συμπληρωθεί το σύνολο των δώδεκα (12) ομάδων που θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται μετά την πορεία του πρωταθλητή για άνοδο στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία και τη συμμετοχή ή μη στο πρωτάθλημα της Γ ΄Εθνικής Κατηγορίας την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024 αλλά και την πορεία των ομάδων της Ένωσης στη Γ ΄Εθνική Κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 καθώς επίσης και από τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων που δικαιούνται προβιβασμό από τη Β΄ Κατηγορία ώστε στην Α΄ Κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 να παραμείνουν δώδεκα (12) ομάδες.
Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των δώδεκα (12) ομάδων στην Α΄ Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 τότε μπορεί να προβιβαστεί και δεύτερη ομάδα από την Β΄ Κατηγορία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στην τελική βαθμολογία. Εάν καμία ομάδα από την Β ΄Κατηγορία  δεν επιθυμεί να προβιβαστεί τότε γίνεται χρήση του άρθρου 4 του ΚΑΠ ώστε ο αριθμός των ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 να είναι δώδεκα (12).
.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το  πρωτάθλημα  της  Β΄ Κατηγορίας  θα  διεξαχθεί  σε  έναν  όμιλο με τον αριθμό ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
Η Πρωταθλήτρια ομάδα προβιβάζεται στην Α΄ Κατηγορία. Εάν η πρωταθλήτρια ομάδα δεν δύναται να δηλώσει συμμετοχή τότε δυνατότητα συμμετοχής έχει η δεύτερη ομάδα  εάν δε δύναται να δηλώσει συμμετοχή  
ακολουθεί η τρίτη ομάδα της τελικής βαθμολογίας.

ΑΡΘΡΟ  16  -  ΕΠΙΛΥΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ            
                                                                          
Οι  πάσης φύσεως  διαφορές  που  προέρχονται  και  δημιουργούνται  από  την  εφαρμογή  των  διατάξεων των  κανονισμών  που  διέπουν  το  ποδόσφαιρο  και  αφορούν  τις  ομάδες  που  μετέχουν  στο  πρωτάθλημα  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς,  επιλύονται  αποκλειστικά  και  μόνο  από  τα  αρμόδια  θεσμοθετημένα αθλητικά  όργανα.  Απαγορεύεται  κάθε  προσφυγή  στα  πολιτικά  και  διοικητικά  δικαστήρια (άρθρο 35 παρ. 1  του ΚΑΠ).  Σε  περίπτωση  παράβασης  της  παραπάνω  διάταξης,  η  ομάδα  που  ασκεί  προσφυγή,  τιμωρείται αρχικά από τη διοργανώτρια με προειδοποίηση και απαγόρευση μετεγγραφών για την αμέσως επόμενη περίοδο και μόνο εάν μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την επιβολή της πρώτης ποινής και παρά την προειδοποίηση δε συμμορφώνεται , τότε με νέα απόφαση της διοργανώτριας θα της επιβληθεί η αποβολή για όσο διάστημα συνεχίζεται η παράβαση.

ΑΡΘΡΟ  17  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η  οικονομική  οργάνωση,  η  διαχείριση  και  επιστασία  των  αγώνων  ανατίθεται  στα  σωματεία.  Όλα  τα  έξοδα  του  μετακινούμενου  σωματείου  βαρύνουν  το  σωματείο.  Οι  εισπράξεις  περιέρχονται  στο  γηπεδούχο  σωματείο.

ΑΡΘΡΟ  18  -  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο  πειθαρχικός  έλεγχος  των  σωματείων,  παραγόντων  και  ποδοσφαιριστών  ασκείται:
Α.  σε  πρώτο  βαθμό  από  την  πειθαρχική  επιτροπή  της  Ένωση,
Β.  σε  δεύτερο  βαθμό  από  την  επιτροπή  εφέσεων  της  ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ  19  -  ΕΠΑΘΛΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  -  ΗΘΟΥΣ

Στην  πρωταθλήτρια  ομάδα  της  κάθε  κατηγορίας, θα  απονέμονται  κύπελλα και  μετάλλια.  Στην  ομάδα  της  οποίας  κανένας  ποδοσφαιριστής,  παράγοντας  ή  προπονητής  δεν    τιμωρηθεί  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  πρωταθλήματος  που  μετέχει,  θα  δοθεί  βραβείο  ήθους  (χρηματικό  έπαθλο)  το  ύψος  του  οποίου  θα  καθορίσει η  Ε.Ε.  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
-7-
Καταβολή χρηματικών ποινών
Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό γίνεται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την - σύμφωνη με τον Δικονομικό Κανονισμό λειτουργίας των Πειθαρχικών Επιτροπών- επίδοση της απόφασης στο σωματείο ή το φυσικό πρόσωπο που αφορά αυτή, η οποία γίνεται με την επιμέλεια του δικαστικού οργάνου που την εξέδωσε και της διοργανώτριας αρχής.
Εάν η οφειλέτρια ομάδα είναι σωματείο και εφόσον η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. Καστοριάς) ή η Επιτροπή Πρωταθλήματος που έχει ορίσει η διοργανώτρια, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου αυτού με τέρματα 0-3.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, το οφειλόμενο συνολικό ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για τα Τοπικά Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα.
Όταν η οφειλή υπερβαίνει το ανωτέρω όριο δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής.

ΑΡΘΡΟ  21 -  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Για  όλες  τις  αποφάσεις  της  Ένωσης  και  αυτές   που  είναι  σχετικές  με  τη  διεξαγωγή  του  πρωταθλήματος  και  κυπέλλου καθώς επίσης και με αποφάσεις του δικαστικού οργάνου,  η  ενημέρωση  θα  γίνεται  απευθείας  από  την  Ένωση  με  έγγραφα,  τηλεφωνήματα, φαξ, αναρτήσεις  στην ιστοσελίδα  της  Ένωσης  (www.epskastorias.gr).
Τα  σωματεία   θα  πρέπει  να  κάνουν  γνωστά  στη  γραμματεία  της  Ένωσης,  τα  ονοματεπώνυμα,  τις  διευθύνσεις  και  τα  τηλέφωνα  ή  e-mail  δύο  υπευθύνων  παραγόντων  για  την  πάσης  φύσεως  ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ  22  -  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α.  Υποχρεωτική  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  των ομάδων  (Α΄ και Β' Κατηγορίας )  από  την  έναρξη  και  για  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  τουλάχιστον δύο  (2)  ποδοσφαιριστών  κάτω  των  είκοσι   (20) ετών  (γεννηθέντες  από  1-1-2002 και  νεότεροι). Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ενδεκάδα των ομάδων (Α και Β Κατηγορίας) από την έναρξη και για όλη τη διάρκεια του αγώνα έως ένα (1) ποδοσφαιριστή άνω των σαράντα δύο (42) ετών (γεννηθέντες πριν την 31-12-1980). Σε όλους τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (5) αλλαγές ποδοσφαιριστών. (Σε 3 διακοπές)
Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πρίν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει τον αγώνα, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ κυρώσεις , εφόσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή , στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ 11  του ΚΑΠ κύρωση. Σε περίπτωση που ο διαιτητής επιτρέπει την τέλεση του αγώνα χωρίς τη συμμετοχή των δύο ποδοσφαιριστών κάτω των είκοσι ετών , τιμωρείται με αποκλεισμό τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Σε περίπτωση αποβολής των ποδοσφαιριστών αυτών ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς αυτούς το σωματείο δεν υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συμπληρώσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών της κατηγορίας αυτής.
Β.  Δικαίωμα  παραμονής  στον  αγωνιστικό  χώρο  (πάγκο  ομάδας – τεχνική περιοχή) έχουν  οι  εξής:
Προπονητής ομάδας. (Με δελτίο πιστοποίησης * από την Ε.Π.Σ. υποχρεωτικά)
Βοηθός προπονητή (Με δελτίο πιστοποίησης * από την Ε.Π.Σ. υποχρεωτικά)
Μασέρ (1)
Εκπρόσωπος  ομάδας (1)
* Για την έκδοση δελτίου  πιστοποίησης προπονητή είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στην γραμματεία της Ενώσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό προπονητών της ΕΠΟ.
Πληροφορίες από την γραμματεία της Ένωσης.
Προϋπόθεση  για  την  παραμονή  των  παραπάνω  στον  πάγκο  της  ομάδας  τους,  είναι  να
-8-
προσκομίσουν  στον  διαιτητή  του  αγώνα  τις  ταυτότητές  τους  (επαγγελματικές και  αστυνομικές).
Γ.  Τα  ραδιοτηλεοπτικά  δικαιώματα  παραχωρούνται  στη  διοργανώτρια  Ε.Π.Σ Καστοριάς,  η  οποία  και  θα  τα  χειριστεί  ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ  23  -  ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Με  την   αποδοχή  της  προκήρυξης,  τα  σωματεία  και  τα  φυσικά  πρόσωπα (ποδοσφαιριστές,  παράγοντες  κλπ)  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  το  Καταστατικό  της Ε.Π.Σ Καστοριάς και  τους  κανονισμούς που  διέπουν  το  άθλημα.
Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  αυτή,  τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και την Αθλητική Νομοθεσία , θα ρυθμίζεται με απόφαση    της  Ε.Ε.  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ