Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 31.08.2022 και ώρα 20:00 στα γραφεία της Ένωσης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Ενημέρωση Προέδρου.
Ενημέρωση Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 
Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.
Κλήρωση πρωταθλημάτων και Κυπέλλου

Για την Ε.Ε.,

         Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γ. Γραμματέας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ