Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Β΄ ΟΜΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

   Μετά από πρόταση παραγόντων σωματείων και εισήγηση  της Επιτροπής Πρωταθλημάτων,  η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς  με την από 22/09-08-2022  απόφαση εγκρίνει τη συμμετοχή των «Β΄ ομάδων» στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Καστοριάς.
Συγκεκριμένα:
Τα σωματεία της Γ' Εθνικής Κατηγορίας και της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, έχουν το δικαίωμα για την περίοδο 2022-2023 να δηλώσουν συμμετοχή Β’ Ομάδας στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας. Οι ομάδες αυτές θα αποκαλούνται ΟΜΑΔΑ Β’ του 
σωματείου της ανώτερης κατηγορίας και για τη συμμετοχή τους ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
1)Οι συγκεκριμένες ομάδες αυτές δεν θα έχουν δικαίωμα ανόδου.
2)Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν  παίκτες που γεννήθηκαν από 01.01.2006 και μετέπειτα (Κ 17). 
3)Επίσης, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμη σε κάθε αγώνα, συνολικά, μέχρι τρεις (3) ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμή της πρώτης ομάδας μεγαλύτερης ηλικίας, η συμμετοχή αυτών των ποδοσφαιριστών θα βεβαιώνεται με μηνιαία κατάσταση που θα υποβάλει το σωματείο κάθε φορά τρεις ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι για τον μήνα που ακολουθεί.
Οι ποδοσφαιριστές που θα είναι στην μηνιαία κατάσταση των ποδοσφαιριστών των ΟΜΑΔΩΝ Β’ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρώτη ομάδα μετά το πέρας του μήνα.
Με προϋποθέσεις και περιορισμούς για την έννοια της συμμετοχής τους λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του Κ.Α.Π. σε σχέση τόσο με τη χρονική δυνατότητα να αγωνίζονται, όσο και με την επιβολή ποινών και την έκτιση αυτών. 
Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες της ομάδας που ανήκει.(ή άλλης ομάδας Μικτές ΕΠΣ κτλ). Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του 
δεύτερου αγώνα. 
Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. 

    Εγκρίθηκε επίσης η εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων κατά την οποία  μπορούν να χρησιμοποιούν οι ομάδες, για  την φετινή αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, όλους τους παίκτες τους χωρίς να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, αφού όλες οι ομάδες έχουν μειώσει τον μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών και χρησιμοποιούν αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές.