Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

Περίοδοι μετεγγραφων περιόδου 2023/2024


Η Ε.Π.Σ Καστοριάς ανακοινώνει τις Περιόδους Εγγραφών - Μετεγγραφών αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 ως ακολούθως:


Θερινή μετεγγραφική περίοδος για Εσωτερικές και Διεθνείς κινήσεις, καθώς και Διεθνείς μετεγγραφές Ανηλίκων με απόφαση FIFA (προστασία Ανηλίκων, Αρθρο 19) από 1/8/2023 εως και 24/10/2023,


Θερινές Επανεγγραφές ποδοσφαιριστών από 1/8/2023 εωε και 24/10/2023,


Θερινές Επανεγγραφές πρώην Επαγγελματιών ποδ/στών από 1/10/2023 εως και 24/10/2023,


Θερινές Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (Πρώην Υποσχετικές) από 1/8/2023 έως και 24/10/2023


Θερινές Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων από 1/8/2023 έως και 24/10/2023,


Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων από 1/7/2023 έως και 30/6/2024


Επανεκδόσεις Δ.Α.Ι. ποδ/στών που ήδη ανήκουν σε Ερασιτεχνικό Σωματείο από 1/7/2023 έως και 30/6/2024


Ομαδικές Αποδεσμεύσεις και Ατομικές Αποδεσμεύσεις από 1/7/2023 έως και 30/6/2024


Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για Εσωτερικές και Διεθνείς κινήσεις, καθώς και Διεθνείς μετεγγραφές Ανηλίκων με απόφαση FIFA (προστασία Ανηλίκων άρθρο 19) από 1/1/2024 εως και 26/1/2024,


Χειμερινές Επανεγγραφές Ερασιτεχνών από 1/1/2024 εως και 26/1/2024


Χειμερινές Επανεγγραφές Πρώην Επαγγελματιών ποδ/στών από 1/1/2024 εως και 15/1/2024,


Χειμερινές Μετεγγραφές Ορισμένου Χρόνου (πρώην Υποσχετικές) από 1/1/2024 εως και 26/1/2024,


Χειμερινές Πρώτες Εγγραφές Ενηλίκων ποδ/στών από 1/1/2024 εως και 26/1/2024