Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Υπενθύμιση προς σωματεία για μητρώο ΓΓΑ

 Υπενθύμιση σχετικά με το Μητρώο και την άδεια άσκησης προπονητή


Nα υπενθυμίσουμε στα σωματεία της Ένωσης την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων για το έτος 2023 μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.


Τονίζεται ότι σωματείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Σωματείων του έτους 2022 θεωρείται έως και 31-12-2023 εγγεγραμμένο στο μητρώο 2023, εφόσον έχει υποβάλει μέχρι 31-07-2023 αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του για το μητρώο 2023.


Συστήνεται στα σωματεία να ολοκληρώσουν άμεσα την αίτηση στο Μητρώο 2023 προκειμένου να γίνει γρήγορα η αξιολόγηση και η αξιοποίηση για διορθώσεις όλων των δυνατών υποβολών (μέχρι 4, έως 31 Οκτωβρίου 2023).


Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι τα ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ στο Μητρώο (δηλαδή σωματεία που είχαν αγωνιστική δραστηριότητα την περίοδο 2021/2022 και/ή 2022/2023 με οριστική υποβολή στο μητρώο 2022), έχουν δικαίωμα το αργότερο ΠΡΙΝ την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους (επανυποβολές-διορθώσεις μέχρι 4), ώστε την 31η Ιουλίου 2023 να εμφανίζονται στην πλατφόρμα της Γ.Γ.Α. ως ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2023.


Επίσης, ενόψει και της αγωνιστικής περιόδου 2023/2024, σας υπενθυμίζουμε ότι, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ είναι ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, η οποία χορηγείται από την Γ.Γ.Α.. Οι προπονητές που θα δηλώνονται στα φύλλα αγώνα ή στις δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να έχουν νόμιμη σχέση εργασίας – απασχόλησης με το σωματείο.


Να επισημανθεί, τέλος, οτι όλοι οι Διπλωματούχοι Προπονητές UEFA Α-Β – ΤΕΦΑΑ που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προπονητών της ΓΓΑ. θα πρέπει απαραιτήτως να προχωρήσουν στην σχετική εγγραφή, καθώς επίσης και όσοι προπονητές είναι εγγεγραμμένοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο μητρώο της Γ.Γ.Α. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/12/2023 . Προπονητές που δεν το πράξουν από 1/1/2024 δεν θα μπορούν να εργασθούν στα αναγνωρισμένα σωματεία.