Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 H E.Π.Σ Καστοριάς ενημερώνει τα σωματεία της Α΄ Κατηγορίας, όπως και τους προπονητές, ότι για να μπορέσουν να συμβληθούν με μια ομάδα νομότυπα, πλέον μετά τις αυστηρές  προειδοποιήσεις της Γ.Γ.Α. απαιτούνται τα εξής:


1. Ταυτότητα τριετίας σε ισχύ.
2.Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.
3.Φυσική παρουσία του δηλωμένου προπονητή στους επίσημους αγώνες.

*Σημειωτέον ότι για την έκδοση  άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α., απαιτείται σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προπονητών της Γ.Γ.Α.) .
Για όσους προπονητές είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο,  είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση στοιχείων το αργότερο μέχρι την 30/12/2023.