Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

Οικονομική Ενίσχυση των Σωματείων Α' και Β' Κατηγορίας της ΕΠΣ Καστοριάς


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ Καστοριάς αποφάσισε (αρ. αποφ. 29/2023) να επιχορηγήσει όλα τα σωματεία
των πρωταθλημάτων της Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  με το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400€), 
για την κάλυψη των εξόδων της εγγραφής στο μητρώο καθώς και την τροποποίηση των καταστατικών τους.
Για τον λόγο αυτό καλούνται όλα τα σωματεία από την Δευτέρα 24/07/2023 να προσέρχονται και να καταθέσουν
στην Γραμματεία της Ένωσης Γραμμάτιο Είσπραξης και τον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου ώστε να
γίνει η εκταμίευση.