Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 11/12-11-2023

ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 17/11/2023                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 71


ΠΟΙΝΕΣ 
 Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Π,  του Σωματείου «Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ», με αριθμό δελτίου 1483891, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)

 

2. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ Γ., του Σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ», με αριθμό δελτίου1234935, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)

.

3. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟ Ε.,  του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με αριθμό δελτίου 142718, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 10 παρ. 1 περ. Θ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)


4. ΠΕΛΑΓΙΔΗ Π., του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό δελτίου 2007306, 

α) ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ   (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ) και

β) ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματικής ποινή σαράντα (40,00) ευρώ, (άρθρο 10 παρ. 1δ, περ. Ι, και κατά συγχώνευση (άρθρο  10 παρ. 1 περ. Γ)

επιβάλλει συνολική ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ


5.  ΤΑΚΟΥΡΙΔΗ Χ., του Σωματείου «ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ», με αριθμό δελτίου 2010124, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, περ. ΙΙΙ, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)

 

      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ   

         ==========================

      

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

           =======================

 

       Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ