Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακής ανάπτυξης που έχει ξεκινήσει η ΕΠΣ Καστοριάς και σε συνεργασία με την εταιρία «Footy Greece» έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα που αφορά στη ψηφιοποίηση όλων των ερασιτεχνικών σωματείων της Ένωσης και το οποίο θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωσή και ανάπτυξή τους θα έχουν οικονομικά οφέλη τόσο για την ανδρική τους ομάδα, όσο και για τα τμήματα Υποδομών και τις Ακαδημίες. 

Γι’ αυτό το λόγο όλα τα σωματεία θα κληθούν, από τους υπεύθυνους της συνεργαζόμενης εταιρείας  να συμμετέχουν σε μια τηλεφωνική ή διά ζωσης συνάντηση, για παροχή πληροφοριών των ομάδων τους, καθώς και να ενημερωθούν για τη χρησιμότητα και τα οφέλη της πλατφόρμας «Footy Greece», η οποία θα τους παράσχει τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν σε διάφορους τομείς που έχουν όλοι ανάγκη.
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος και του τμήματος marketing, θα δώσουν στα σωματεία κωδικούς πρόσβασης για τη χρήση της πλατφόρμας.

Η παροχή πληροφοριών όλων των σωματείων είναι αναγκαία για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας που καταβάλλει η ΕΠΣ Καστοριάς η οποία ευελπιστεί να τους παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την περαιτέρω εξέλιξή τους οργανωτική όσο και οικονομική.