Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 18/19-11-2023

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 24/11/2023                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 72


ΠΟΙΝΕΣ

 

       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ   

 

1. ΤΡΑΙΑΝΟ Δ.,  του Σωματείου «Α.Ε, ΒΙΤΣΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 334737, ποινή δύο (2)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ευρώ,  (άρθρο 10 παρ. 1 περ. β, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ), την οποία, λόγω υποτροπής   διπλασιάζει και επιβάλει συνολική ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ευρώ. 

 

2. ΠΑΠΠΟ Α.,  του Σωματείου «ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ», με αριθμό δελτίου 1423922, ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή πενήντα ευρώ (50,00) (άρθρο 10 παρ. 1 περ. ε, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)


      Β) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

1. ΚΡΑΤΣΙΟ Β., εκπρόσωπο του Σωματείου «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ», και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και ειδικότερα την αποβολή του λόγω έντονων διαμαρτυριών προς το διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15) ημέρες ημέρες (άρθρο 10 παρ. 2)

 

 

2. ΜΗΛΙΑΤΗ Σ., εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ», και με την ιδιότητα

του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και ειδικότερα  :

α) για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (ημέρες),

β) για την αποβολή του, λόγω εξύβρισης του διαιτητή και των Βοηθών του Διαιτητή, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (ημέρες) και

γ) για την μετά την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο, συνεχιζόμενη κατ’ επανάληψη εξύβριση και απειλή των διαιτητών του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (30) ημέρες ημέρες (άρθρο 10 παρ. 2),  

    ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 10 παρ. 3) και επιβάλει συνολική χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσθέτοντας το ήμισυ εκάστης των λοιπών (50,00 + 25,00 + 25,00 = 100,00 ευρώ) και συνολική ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δύο (2) μήνες (αποτελούμενη  από  τη  μεγαλύτερη και προσθέτοντας το ήμισυ εκάστης των λοιπών (30 + 15 + 15 = 60 ημέρες = 2 μήνες).