Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Ε.Π.Ο

Σας Γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της επικαιροποίησης των Σωματείων –Μελών της Ενώσεως μας και προκειμένου να ενημερώσουμε το σύστημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παρακαλούμε έως τις 30-11-2023 καταλυτική ημερομηνία, να μας γνωρίσετε τα παρακάτω στοιχεία:


1.Όνομα: Πλήρη επωνυμία Σωματείου όπως αυτή αναγράφεται στο καταστατικό του Σωματείου σας.


Επίσης σε μορφή pdf το κατατεθειμένο στο Δικαστήριο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου σας.


2. ΑΦΜ: Βεβαίωση από την εφορία που να πιστοποιεί το ΑΦΜ του Σωματείου σας και σε μορφή pdf


3. Χρώματα εμφανίσεων Σωματείου : Τα χρώματα του Σωματείου σας


4. Ημ/νια Ίδρυσης: Την ημερομηνία ίδρυσης του σωματείου σας


5. Ημ/νια Εγγραφής στην ΕΠΟ: Την ημερομηνία εγγραφής του σωματείου σας στην ΕΠΟ


6. Έδρα: Την έδρα του σωματείου σας


7. Πόλη: Την πόλη στην οποία έχει την έδρα του το σωματείο σας


8. Διεύθυνση: Πλήρη διεύθυνση του σωματείου σας


9. ΤΚ: Τον ΤΚ της διεύθυνσης του σωματείου σας


10. Email:Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σωματείου σας


11. Τηλέφωνο : Το τηλέφωνο με το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία με το σωματείο σας


 12. Κινητό: Το κινητό με το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία με το σωματείο σας


13. Κωδικός Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης: Τον κωδικό της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, όπως αυτός αναγράφεται στη βεβαίωση ή απόφαση της ΓΓΑ που διαθέτετε.


Κάποια Σωματεία μπορεί να έχουν και απόφαση αθλητικής αναγνώρισης και βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης, ενώ κάποια άλλα μπορεί να έχουν είτε βεβαίωση, είτε απόφαση.


Εάν έχετε και τα δύο να τα προσκομίσετε και τα δύο και σε μορφή pdf.


14 .Λογότυπο του Σωματείου σας.


Το αίτημα μας αυτό γίνεται κατόπιν εντολής της Ομοσπονδίας και είναι επιτακτική ανάγκη για την επικαιροποίηση των Στοιχείων του Σωματείου σας στο σύστημα της ΕΠΟ.