Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

26/02/18

Κατευθυντήριες Οδηγίες μέχρι το τέλος της αγωνιστικής ποδοσφαιρικής περιόδου

Ανάλυση-Απαντήσεις του VIDEO-TEST

Απονομή διπλωμάτων Νέων Διαιτητών

ΣΠΥΡΟΥ Σ.


ΡΟΝΤΣΗΣ Γ.

05/03/18

ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΑ


ΡΟΝΤΣΗΣ Γ.

12/03/18

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ


ΡΟΝΤΣΗΣ Γ.

19/03/18


ΠΡΟΦΑΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ-ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ

ΣΠΥΡΟΥ Σ.

24/03/18

Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του Τελικού αγώνα Κυπέλου στους Νέους Διαιτητές


ΣΠΥΡΟΥ Σ. -ΡΟΝΤΣΗΣ Γ.

26/03/18

ΠΑΙΞΙΜΟ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ


ΣΠΥΡΟΥ Σ.