Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΒΟΛΗ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι η Επιτροπή Διοργανώσεων της Ε.Π.Ο. αφού έλαβε υπόψιν της την με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 15945/08.03.2020 ΚΥΑ και Δ1α/ Γ.Π. οικ. 15906 ΚΥΑ αποφάσισε την αναβολή της 2ης Φάσης των Πανελληνιων Πρωταθλημάτων Κ/12 και Κ/14  26 ή 28 /03/2020 και τον ορισμό της στην 01 ή 04/04/2020.