Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς ενημερώνει τα σωματεία – μέλη της, ότι σύμφωνα με τον νόμο 4557 / 2018 και τα άρθρα 20 και 21, υποχρεούνται να δηλώσουν τα στοιχεία του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία τους, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( Α.Α.Δ.Ε. ), μέσω του TAXISNET, στην εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», το αργότερο μέχρι την 01/05/2020 .

Σε περίπτωση μη υποβολής θα επιβληθούν στο σωματείο οι σχετικές κυρώσεις όπως, μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας και χρηματικό πρόστιμο.