Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

Η Ε.Π.Σ  Καστοριάς ανακοινώνει ότι αναστέλλει την λειτουργία των γραφείων της για το διάστημα 18-31/03, με βάση την απόφαση της κυβέρνησης Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/2020 (ΦΕΚ B' 915/17-03-2020) για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών στο σύνολο της Επικράτειας και αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της Ε.ΠΟ., από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.