Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της Ε.Π.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων (33-37 και 41-42) του καταστατικού  της Ένωσης, καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Προγραμματισμός για Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση Ε.Π.Σ.
2. Αποφάσεις για αγωνιστικά θέματα .
3. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
4. Αλληλογραφία.

Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να εντάξει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.