Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα μέτρα για τους αθλούμενους

 


Τι προβλέπεται από σήμερα Δευτέρα 13/09 για τους αθλούμενους

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ: Τι ισχύει στον αθλητισμό για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού…


Νέα μέτρα για την ασφάλεια των αθλούμενων από τον κορωνοϊό ισχύουν από σήμερα, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, καθώς επαναλειτουργούν ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις για προπονήσεις και αγώνες από αθλητές σωματείων, στα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, που ανήκουν στο χαμηλό, χαμηλό-μεσαίο, μεσαίο, αλλά και υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.


Πιο συγκεκριμένα, οι αθλούμενοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό, υποχρεούνται σε διεξαγωγή PCR ή rapid test τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ η ανωτέρω υποχρέωση υποβολής σε προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου υφίσταται και για τους προπονητές σωματείων. Σημειώνεται πως από τον προληπτικό έλεγχο, για αγώνες ή προπονήσεις, εξαιρούνται όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά τη νόσηση.


Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αθλητές και προπονητές σωματείων που είναι εμβολιασμένοι και έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή άλλα συμπτώματα συμβατά με κορωνοϊό COVID- 19 ή που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος, θα πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο.


Παράλλη΄λα, προβλέπεται η λειτουργία των αθλητικών ακαδημιών σε σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων, ενώ η χρήση αποδυτηρίων για αθλητές και αθλούμενους επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.

Χρήση του πενήντα τοις εκατό (50%) της δυναμικότητας των καταιονιστήρων (ντους)

Τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας και των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Με παρουσία θεατών οι αγώνες σε ανοιχτές και κλειστές εγκαταστάσεις

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, επιτρέπεται, άλλωστε, η παρουσία θεατών σε αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Για ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: Πληρότητα έως ογδόντα τοις εκατό (80%) της χωρητικότητας και όχι πάνω από 25.000 θεατές,

Για ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: Πληρότητα έως εξήντα τοις εκατό (60%) της χωρητικότητας και όχι πάνω από 10.000 θεατές.

Για κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: Πληρότητα έως ογδόντα τοις εκατό (80%) της χωρητικότητας και όχι πάνω από 8.000 θεατές,

Για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: Πληρότητα έως εξήντα τοις εκατό (60%) της χωρητικότητας και όχι πάνω από 3.000 θεατές.

Η δυνατότητα παρουσίας θεατών υφίσταται αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους θεατές ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και έως πέντε (5%) του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού θεατών για μη εμβολιασμένους και μη νοσήσαντες ανήλικους. Οι ανήλικοι δώδεκα (12) ετών και άνω προσκομίζουν PCR test εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα, ενώ οι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με αρνητικό self-test που έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα.


Επιτρέπονται οι διοργανώσεις εκτός σταδίων (εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων), χωρίς την παρουσία θεατών, με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τριακόσια (300) άτομα, ομάδες εκκίνησης ανά πενήντα (50) άτομα, με ηλεκτρονικές εγγραφές των συμμετεχόντων, με υποχρεωτικό rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών για ενήλικες συμμετέχοντες ή self-test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών προ της διεξαγωγής της διοργάνωσης αποκλειστικά για ανήλικους συμμετέχοντες και με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.


Επιτρέπεται η διεξαγωγή άλλων αγώνων μαζικού αθλητισμού εκτός σταδίων (εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων), χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, με ηλεκτρονικές εγγραφές αυτών και με συμμετοχή ποσοστού συμμετεχόντων έως ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο και ποσοστού έως πέντε τοις εκατό (5%) για μη εμβολιασμένους συμμετέχοντες με υποχρεωτικό PCR test εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής της διοργάνωσης και με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στο ανωτέρω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) περιλαμβάνονται και οι ανήλικοι μη εμβολιασμένοι συμμετέχοντες, οι οποίοι προσέρχονται με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) εντός είκοσιτεσσάρων (24) ωρών προ της διεξαγωγής της διοργάνωσης.