Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Δ.Α.Ι.

 Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας, ότι θα πρέπει να σπεύσουν εγκαίρως να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα έγγραφα προκειμένου να αντικαταστήσουν τα παλιά δελτία αθλητικής ιδιότητος των ποδοσφαιριστών τους.

Επειδή ο αριθμός των δελτίων που θα πρέπει να αντικατασταθούν είναι υπερβολικά μεγάλος, θα χρειαστεί πολύς χρόνος προκειμένου να αποσταλούν τα δικαιολογητικά στην Ε.Π.Ο. και να επιστραφούν από την Ε.Π.Ο. τα νέα δελτία στην ΕΠΣ Καστοριάς.

Η διαδικασία είναι χρονοβόρα, ο αριθμός μεγάλος και ο χρόνος μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων μικρός. Γι’ αυτό δεν θα πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση στην υποβολή, αφού δεν θα μπορέσουν τις τελευταίες ημέρες να εκδοθούν όλα τα νέα δελτία που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε όλα τα πρωταθλήματα και κύπελλο της ΕΠΣ Καστοριάς.

 Άμεση προσκόμιση, λοιπόν, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

Τα  δελτία των ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν θα έχουν ισχύ μέχρι 30/06/2024.
Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία δεν αντικατασταθούν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  σε επίσημους αγώνες  ποδοσφαίρου από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2021-22  και τυχόν συμμετοχή τους  θα θεωρείται αντικανονική  μετά την υποβολή  σχετικής ένστασης(άρθρο 23 Κ.Α.Π)

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

 Για τους Έλληνες:

Έντυπο Αίτησης Μεταβολών.
Δύο (2) ίδιες φωτογραφίες διαβατηρίου έγχρωμες.
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για τους Αλλοδαπούς:

Έντυπο Αίτησης Μεταβολών.
Δύο (2) ίδιες φωτογραφίες διαβατηρίου  έγχρωμες.
 Θεωρημένο αντίγραφο Διαβατηρίου και θεωρημένη Άδεια παραμονής σε ισχύ.