Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς ευχαριστούν την «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.»  και τον  πρόεδρο κ. Σαλβαρίνα Ιωάννη για την παραχώρηση του χώρου του Λιμναίου Οικισμού.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ