Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Δικαιολογητικά Απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Για Αποφοίτους Σχολών UEFA Ή ΤΕΦΑΑ

 Βρείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν προς τη Γ.Γ.Α για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή:


– Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας(ΕΔΩ) άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών  

    – φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

     – Παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo(εδώ)

     – Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών

    – φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος (τουλάχιστον UEFA B΄)

    – φωτοαντίγραφο διπλώματος ειδικότητας (για αποφοίτους ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ)

    – αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ)

    – Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ειδικότητας (Ι.Ε.Κ.) (για αποφοίτους ΙΕΚ)

    – Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών 

    – Γνωμάτευση: α) Παθολόγου, β) Ψυχιάτρου, γ) Ακτινολόγου (με βάση την εξέταση της ακτινογραφίας θώρακος) 

   * Προσοχή: στα ιατρικά δικαιολογητικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και όχι η αποστολή της ακτινογραφίας

   * Οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε γιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη.
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σκαναρισμένα στη διεύθυνση tpea@gga.gov.gr