Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2022

 


Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών έως και 28-2-2022

Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν έως και 30-6-2022

Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενήλικων ερασιτεχνών εώς και 28-2-2022

Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδσοφαιρική περίοδο εώς και 30-6-2022

Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο έως και 30-6-2022

Ποδοσφαιριστής οποίος δεν μετεγράφηκε σε σωματείο της αρεσκείας του μέχρι την 31-1-2022 μπορεί να αποδεσμευθεί και να επανεγγραφεί μέχρι την 28-2-2022