Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Παρασκευή 25.02.2022 και ώρα 20:00 στα γραφεία της Ένωσης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Ενημέρωση Προέδρου.
Διαδικαστικά και ορισμός για  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Καστοριάς.
Ορισμός αναπληρωτή  εκπροσώπου της ΕΠΣ στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της  ΕΠΟ τις 18.03.2022.
Ενημέρωση Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.
Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

Αλληλογραφία - διάφορα.

Για την Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας