Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 είναι η τελευταία ημέρα των επανεγγραφών. Όσοι ποδοσφαιριστές είναι  ή θα μείνουν μέχρι και τη Δευτέρα  ελεύθεροι, μπορούν να επανεγγραφούν σε ομάδα της αρεσκείας τους, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022  και ώρα 14:00.
Επίσης, η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, είναι η τελευταία ημέρα και για την πρώτη εγγραφή των ενηλίκων ποδοσφαιριστών.