Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΓΥΡΟΥ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Α’ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΓΥΡΟΥ

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

12

 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

11

 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

11

 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

5

 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

3

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

11

 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

5

 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

3

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

12

 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -    αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  10η  αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΣ   -  11η  αγωνιστική

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)

Α/Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)

12

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

1

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ

2

ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ

11

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

10

ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ

3

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

9

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

4

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980

5

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

7

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ

6

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.