Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023


Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Καστοριάς  αφού  έλαβε  υπόψη:
Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα το καταστατικό της, τις διατάξεις του ΚΑΠ, των κανόνων παιχνιδιού και του πειθαρχικού κώδικα με την απόφαση 22/09 Αυγούστου 2022 της Ε.Ε. της ,το καταστατικό  και τις  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την  διοργάνωση του κυπέλλου της ΕΠΣ Καστοριάς ( Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών ομάδων)  2022-2023  μεταξύ  των  ερασιτεχνικών  σωματείων  της,  η  συμμετοχή  των  οποίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  για  τα Σωματεία της Γ' Εθνικής κατηγορίας και της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Καστοριάς, για την Β΄ Κατηγορία η συμμετοχή είναι προαιρετική. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 1  -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα  παραπάνω  σωματεία  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  μέχρι  19 – 08 - 2022 ημέρα  Παρασκευή   την  δήλωση  συμμετοχής  η οποία θα είναι δωρεάν για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

ΑΡΘΡΟ 2.  ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΏΝΩΝ ΚΥΠΈΛΛΟΥ 
Η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Αυγούστου στα γραφεία της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 3  -  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
Πρώτη φάση : Συμμετέχουν οι δώδεκα (12) ομάδες της Α΄ Κατηγορίας και οι δύο (2) ομάδες της Β΄ Κατηγορίας. Οι αγώνες θα είναι μονοί χωρίς παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας αλλά με πέναλτι απευθείας. Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι επτά (7) νικητές.
Δεύτερη φάση: Συμμετέχουν οι επτά (7) ομάδες που θα προκύψουν από την πρώτη φάση και η ομάδα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας (Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980).  Οι αγώνες θα είναι μονοί χωρίς παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας αλλα με πέναλτι απευθείας. 
Τρίτη  φάση: Κατόπιν κλήρωσης θα προκύψουν τα τέσσερα (4) ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Οι αγώνες θα είναι μονοί  χωρίς παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας αλλά με πέναλτι απευθείας. 
Τέταρτη φάση: Τα δύο(2)  ζευγάρια του ημιτελικού θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες και  θα υπάρξει παράταση  σε περίπτωση ισοπαλίας και αν δεν προκύψει νικητής θα υπάρξουν πέναλτι.
Ο Τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο  Δ.Α.Κ Καστοριάς. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει παράταση και κατόπιν πέναλτι. 

  ΑΡΘΡΟ 4  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  -  ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ
Η κλήρωση  της πρώτης φάσης    θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς στις  09/11/2022 ημέρα Τετάρτη   και  ώρα  13:30 μ.μ.  Η διεξαγωγή της πρώτης φάσης ορίζεται για τις 16/11/2022. Η κλήρωση των επόμενων φάσεων και ο ορισμός των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς την Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 13:30 μ.μ.   Για  κάθε  τροποποίηση  του  προγράμματος  ή  αναβολή  του  αγώνα  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  είναι  υποχρεωμένη  να  ειδοποιήσει  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  τουλάχιστον  48  ώρες  νωρίτερα. Τα  αιτήματα  των  ενδιαφερόμενων  σωματείων  για  αλλαγή  ώρας  και  αλλαγή  ημέρας,  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Ένωση  τουλάχιστον  πέντε (5)  μέρες  πριν  τον  αγώνα,  πλήρως  αιτιολογημένα,  με  κοινή  συναίνεση  και  των  δύο  σωματείων,  προκειμένου  η  αρμόδια επιτροπή  να  κρίνει  το  σύννομο  ή  όχι.  Τα  σωματεία  με  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  θα  φροντίσουν  για  τη  γνωστοποίηση  του  προγράμματος  στα  δημοτικά  γήπεδα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  έτσι  ώστε  να  διεξάγονται  κανονικά  οι  αγώνες.  Σε  περίπτωση  σχολικών εκδρομών,  για  να  γίνει  δεκτή  αναβολή  αγώνα,  πρέπει  να  απουσιάζουν  το  λιγότερο  τρείς (3)  ποδοσφαιριστές (μαθητές),  οι  οποίοι  είχαν αγωνιστική συμμετοχή   στους τρείς (3)  τελευταίους  αγώνες  των ομάδων τους συνολικό χρόνο τουλάχιστον ενενήντα (90΄) λεπτών.  Επίσης  θα  φέρουν  και  ονομαστική  κατάσταση  του  σχολείου  τους  σφραγισμένη  και  υπογεγραμμένη  από  το  διευθυντή  του  σχολείου. Αγώνας που αναβάλλεται θα ορίζεται εντός 15μερου.

ΑΡΘΡΟ 5  -  ΓΗΠΕΔΑ
Το  κάθε  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να   δηλώσει  σε  ποιο  γήπεδο  θα  κάνει  τους  αγώνες  του  κυπέλλου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  το  γήπεδο  θα   το  ορίσει  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.      
   Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ.
 
ΑΡΘΡΟ 6  -  ΔΕΛΤΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
Οι  ομάδες  σε  όλους  τους  αγώνες  τους  υποχρεούνται  να  έχουν  μαζί  τους  και  να  παραδίδουν  στον  διαιτητή.
α.  τα  δελτία αθλητικής ιδιότητας, (δελτίο ΕΠΟ λευκού χρώματος),
β. την Κάρτα Υγείας Αθλητή (η κάρτα υγείας αθλητή για κάθε αγωνιζόμενο ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της), πραγματοποιείται από Καρδιολόγο και μπορεί να θεωρηθεί επίσης από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων αφού λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.)
γ) (οι ομάδες Α Κατηγορίας) Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή το οποίο εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
Ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  σημειώνει  στην  οικεία  στήλη  του  Φ.Α.  τις  τυχόν  ελλείψεις  των  πιο  πάνω  δικαιολογητικών.  Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  κρατήσει  τα  δικαιολογητικά  των  διαγωνιζόμενων  ποδοσφαιριστών  μέχρι  την  υπογραφή  του  Φ.Α.,  οι  δε  αρχηγοί  των ομάδων  μπορούν  να  τα  ζητήσουν  σε  αυτό  το  διάστημα  για  να  τα  ελέγξουν  μόνο  για  την  περίπτωση  διατύπωσης  ένστασης  πλαστοπροσωπίας.
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, όλων των αγώνων και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επτά ( 7 ) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια ( ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο ). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο φ.α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές εθνικές ομάδες.
  Για  την  αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους παίκτες τους χωρίς να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, αλλά είναι υποχρεωτική η δήλωση πέντε (5) ποδοσφαιριστών  κάτω  των  είκοσι   (20) ετών  (γεννηθέντες  από  01.01.2002 στην εικοσάδα που δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνα.
Σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου της Ένωσης, επιτρέπονται μέχρι πέντε ( 5 ) αλλαγές ποδοσφαιριστών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρεις (3) διακοπές και δήλωση εικοσάδας αντί δεκαοκτάδας στον πάγκο. Σε περίπτωση παράτασης, οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής (έκτης), πέραν των πέντε αλλαγών κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Θα μπορεί επίσης η κάθε ομάδα να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν την έναρξη της παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. Εφόσον μια ομάδα δεν κάνει χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή επιτρέπεται η χρήση αλλαγών ή ευκαιριών κατά τη διάρκεια της παράτασης.
Αν και οι δύο ομάδες κάνουν αλλαγή ταυτόχρονα αυτή θα λογίζεται ως μια ευκαιρία για αλλαγή για κάθε ομάδα. Η παραβίαση του κανονισμού για τις διακοπές επιφέρει τιμωρία του διαιτητή.
                                                                                                                                       
ΑΡΘΡΟ 7  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ- ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΏΝΩΝ
Για την εξασφάλιση των αδειών αγώνων υπεύθυνα είναι τα γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.
Στον τελικό κυπέλλου υπεύθυνη είναι η διοργανώτρια.
Τα εισιτήρια των αγώνων Κυπέλλου θα εκδίδονται με ευθύνη των σωματείων εκτός του Τελικού που τα εκδίδει μαζί με την αφίσα η διοργανώτρια και καθορίζει τον τρόπο που θα  διατίθενται.
Η οικονομική διαχείριση του Τελικού  Κυπέλλου (έσοδα και έξοδα), ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην ένωση.
Η τιμή εισιτηρίου για όλους τους αγώνες καθορίζεται σε πέντε (5) ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΏΝΑ
Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 17, 21 και 45 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ
Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ΚΑΠ.
Το χρηματικό αντίτιμο για όλες τις ενστάσεις ορίζεται από την Ε.Ε στα 150 ευρώ. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο το ποσό των 100 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 ευρώ καταπίπτουν στο ταμείο της Ένωσης, ως τέλος λειτουργίας επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 10 -  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Οι  υποχρεώσεις  των  διαγωνιζόμενων  σωματείων,  για  την  ώρα  προσέλευσης,  τον  εφοδιασμό  του  φαρμακευτικού  υλικού  και  για  τις  μπάλες  του  αγώνα  καθορίζονται  από  το  άρθρο  16  του  ΚΑΠ.
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών αγώνων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται  με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια ευρώ (300 €) σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2α και 2β του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 11  -  ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ
α) Στο νικητή του Τελικού, απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια.
β) Στον φιναλίστ του Τελικού κύπελλο και 30 μετάλλια.
γ) Στους διαιτητές του Τελικού απονέμεται από μια πλακέτα.
δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Τελικού, ( και οι αναπληρωματικοί ) οφείλουν να προσέλθουν να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, με πρώτο τον ηττημένο και δεύτερο τον νικητή.
ε) Ποδοσφαιριστές και τα σωματεία αυτών, που δεν πειθαρχούν στην πιο πάνω διάταξη, τιμωρούνται με αγωνιστικές και χρηματικές ποινές, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΌ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Όλα τα σωματεία, οι ποδοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι αυτών, υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα ισχύει κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου και εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 13  -  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  διαιτητές  των  αγώνων  θα  ορίζονται  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  όπως  ειδικότερα  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  κανονισμού  διαιτησίας  όπως  τροποποιήθηκαν  και   ισχύουν  σήμερα. Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  το  σύνολο  της  δαπάνης  της  διαιτησίας.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  το  δικαίωμα  να  μην  διεξάγει  τον  αγώνα.  Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας.
Στον τελικό κυπέλλου θα ορίζεται και 4ος διαιτητής, οι διαιτησία του τελικού θα είναι ΔΩΡΕΆΝ.

ΑΡΘΡΟ  14  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Για  κάθε  αγώνα κυπέλλου  θα  ορίζεται  από  τη  διοργανώτρια  παρατηρητής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του   ΚΑΠ.  Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  εντολές  του  παρατηρητή.  Επίσης  θα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαιτησίας  παρατηρητής  διαιτησίας  τα έξοδα του οποίου θα βαρύνουν την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 15 -  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ
Τα  γηπεδούχα   σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή  διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό   και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  ποδοσφαιριστών ,  των  μελών  και  των  οπαδών  τους.
  Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  επεισόδια  θα  τους  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  πειθαρχικής  επιτροπής  της  Ένωσης  οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  άλλους  κανονισμούς  ή  αποφάσεις  της Ε.Ε. της Ένωσης, κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 16 – SUPER CUP
Η κυπελλούχος ομάδα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς περιόδου 2022-2023,  είναι υποχρεωμένη να λάβει μέρος στον αγώνα SUPER CUP που θα διοργανώσει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς πριν την έναρξη της  αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Καστοριάς. Ο αγώνας  SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α’ Κατηγορίας  και της κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2022-23. Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα τότε ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της φιναλίστ του κυπέλλου. Η μη συμμετοχή της υποχρεωμένης να συμμετέχει ομάδας στο SUPER CUP επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 17 -  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνικών ομάδων θα συμμετέχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Κύπελλο Ελλάδος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.
Με  την  αποδοχή  της  προκήρυξης  τα  σωματεία  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ποδοσφαιριστές,  παράγοντες,  κλπ.)  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  το  καταστατικό  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  και  τους  κανονισμούς  αυτής  που  διέπουν  το  άθλημα. Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  αυτή  θα  αποφασίζει  η Εκτελεστική Επιτροπή  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.


Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ