Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 05/06-11-2022


Καστοριά : 11-11-2022                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 80

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

ΛΥΓΟΥΡΑ Ν. , του Σωματείου «Α.Σ.ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ», με αριθμό δελτίου 574426, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ


      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ   

            ==================


      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Δ., εκπρόσωπο του Σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» 

και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο : 

α) Για την αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα, λόγω διαμαρτυριών προς το διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για είκοσι (20) ημέρες,

β) Για την, μετά την αποβολή του, είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και στο χώρο των αποδυτηρίων και την κατ’ εξακολούθηση απρεπή συμπεριφορά προς το Διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα (άρθρα 11 παρ.2, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. δ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» - «Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΗΣ», που διεξήχθη την 06.11.2022.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 4 παρ. 4) και επιβάλει συνολική χρηματική ποινή εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ από τη μικρότερη (100,00 + 25,00 = 125,00 ευρώ)

και συνολική απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για σαράντα (40) ημέρες, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ από τη μικρότερη (1 μήνας και 10 ημέρες = σαράντα (40) ημέρες.    

   

        Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       


Στο Σωματείο «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», ως αποκλειστικά υπαίτιο και υπεύθυνο της μη τέλεσης του αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» - «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», που επρόκειτο να διεξαχθεί την 06.11.2022 και μετά τη δήλωση του Σωματείου περί αποχώρησης από το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, που εστάλη στη διοργανώτρια αρχή, επιβάλει τις ακόλουθες ποινές : ‘

  α) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», με τέρματα 0 – 3, 

  β) Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Π.),


Στο Σωματείο «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικού στοιχείου, ως προς τη δεύτερη αποδιδόμενη κατηγορία, δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση του προσώπου, που έριξε πέτρα προς τον Α’ Βοηθό Διαιτητή,   

          α) χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Δημητρίου Ζαρογιάννη, νομίμου εκπροσώπου του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3) και 

β) χρηματική ποινή εβδομήνα πέντε (75,00) ευρώ, ως υπαίτιο και υπεύθυνο της μη λήψης των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας της διεξαγωγής του αγώνα, ως γηπεδούχου Σωματείου, με αποτέλεσμα τη ρίψη αντικειμένου (πέτρας) από φίλαθλο προς τον Α’ Βοηθό Διαιτητή, χωρίς να τον κτυπήσει (άρθρο 14 παρ. 1,2,3 και 15 παρ. 3 περ. ΙΙ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ» - «Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΗΣ», που διεξήχθη την 06.11.2022.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 4 παρ. 4) και επιβάλει συνολική χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μεγαλύτερη και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ από τη μικρότερη (75,00 + 25,00 = 100,00 ευρώ).