Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Κλήρωση Κ-12 2022-2023

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12


1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ- ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ


ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ- ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980- ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ


ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΚΑΣΤΩΡ Β΄


ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ – ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


 ΚΑΣΤΩΡ Α΄- ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΚΑΣΤΩΡ Α΄- ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ


ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ- ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ


ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ


ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ


ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΣΤΩΡ Β΄


 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ- ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ


ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980- ΚΑΣΤΩΡ Α΄


ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ- ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ


ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΚΑΣΤΩΡ Β΄- ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 


ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ- ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980- ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ


ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ- ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ


ΚΑΣΤΩΡ Α΄- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ


ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ- ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ- ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΚΑΣΤΩΡ Β΄
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ- ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ


ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980


ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ


ΚΑΣΤΩΡ Β΄- ΚΑΣΤΩΡ Α΄


ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ- ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ


ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ- ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ


ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ- ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980- ΚΑΣΤΩΡ Β΄


ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ- ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΟΥ


ΚΑΣΤΩΡ Α΄- ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 


ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ- ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΚΑΣΤΩΡ Β΄- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ


ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ- ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ


ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980


ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ- ΚΑΣΤΩΡ Α΄


ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 


 


 


8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΚΑΣΤΩΡ Β΄- ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ


ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ


ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ – ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980- ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ


ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ- ΚΑΣΤΩΡ Α΄


 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ- ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ


ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΚΑΣΤΩΡ Β΄


ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ


ΚΑΣΤΩΡ Α΄ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ


ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980


ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ


ΚΑΣΤΩΡ Β΄-ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ


ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΚΑΣΤΩΡ Α΄


ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑ


ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 


ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ- ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΚΑΣΤΩΡ Α΄- ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ


ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ- ΚΑΣΤΩΡ Β΄


ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980- ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ


 ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ