Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 19-20.11.2022

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 26-11-2022                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 83

Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1.   ΧΙΝΤΑ Φ. , του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ», με

αριθμό δελτίου 2007615, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2.   ΣΑΧΙΝΙΔΗ Φ. , του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», Με αριθμό δελτίου 1209729, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

3.    ΚΑΡΑΔΗΜΟ Π. , του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ»,με αριθμό δελτίου 1412438, ποινή τεσσάρων (4)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ

4.   ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ Λ., του Σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ», με αριθμό δελτίου 1951212, ποινή μίας (1)  αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

5.   BABINI D. , του Σωματείου «Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ»,με αριθμό δελτίου 1259295, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

.

 

      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

1. ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗ Ι., προπονητή του Σωματείου “Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την αποβολή του με κόκκινη κάρτα, λόγω ανάρμοστης διαγωγής προς τους διαιτητές του αγώνα και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών από την Πειθαρχική Επιτροπή, λόγω της ομολογίας της πράξης και της δήλωσης συγγνώμης, χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15 ημέρες) (άρθρο 11 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», που διεξήχθη την 19.11.2022.  

            ==================

 

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

1.   ΤΣΙΚΟ Δ.,  εκπρόσωπο του Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ» και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο :

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ από την κατηγορία της εξύβρισης του διαιτητή του αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα, λόγω αοριστίας στο φύλλο αγώνα, καθόσον δεν αναγράφονται ουδόλως οι εξυβριστικές φράσεις που του αποδίδονται, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ» - «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», που διεξήχθη την 19.11.2022,

2. ΖΗΚΟ Δ., εκπρόσωπο του Σωματείου “Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την μετά τηλήξη του αγώνα ανάρμοστη διαγωγή του προς τους διαιτητές του αγώνα και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών από την Πειθαρχική Επιτροπή, λόγω της ομολογίας της πράξης και της δήλωσης συγγνώμης, χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15 ημέρες) (άρθρο 11 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», που διεξήχθη την 19.11.2022,

3. .ΒΑΣΣΟ Ι., εκπρόσωπο του Σωματείου “Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ” και με την ιδιοτητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για την αποβολή του με κόκκινη κάρτα, λόγω ανάρμοστης διαγωγής προς το διαιτητή του αγώνα και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών από την Πειθαρχική Επιτροπή, λόγω της ομολογίας της πράξης και της δήλωσης συγγνώμης, χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15 ημέρες) (άρθρο 11 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ο. ΚΨΣΤΑΡΑΖΙΟΥ» - «ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β’», που διεξήχθη  την 20.11.2022.  

4.  

  

        Δ) ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ      

 

1.  Στο Σωματείο «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ»  και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν για τις πράξεις των εκπροσώπων του :

         α) χρηματική ποινή τριάντα (30) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Τσεμπερίδη Ι,, προπονητή  του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3),

β)  χρηματική ποινή τριάντα (30) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Ζήκου Δ,, εκπροσώπου του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3).

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕ τις παραπάνω ποινές (άρθρο 4 παρ. 4) και επιβάλει συνολική ποινή σαράντα πέντε (45,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μία εκ των ισοπόσων και προσαυξανόμενη κατά το ήμισυ της άλλης (30,00 + 15,00 = 45,00 ΕΥΡΩ), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ» - «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», που διεξήχθη την 19.11.2022.  

1. Στο Σωματείο «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»  και μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν για την πράξη του εκπροσώπων του,  χρηματική ποινή τριάντα (30) ευρώ, ως συνυπαίτιο για τη συμπεριφορά του κ. Βάσσου Ι,, εκπροσώπου του και με την ιδιότητα του αξιωματούχου της ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 11 παρ. 1 και 3), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ο. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ» - «ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β’», που διεξήχθη  την 20.11.2022.

2. Στο Σωματείο “ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ”, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή του, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων “ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ” - ¨ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ”, που διεξήχθη την 19.11.2022 και κατόπιν της νόμιμα υποβληθείσης ενστάσεως, που έγινε δεκτή με τη με αριθμό 6/25.11.2022 απόφαση της Πειθαρχικης Επιτροπής, επιβάλει τις ακόλουθες ποινές :

                α. Δέχεται την ένσταση του Σωματείου “ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ”, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή από το Σωματείο “ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ (άρθρο 19 παρ.4 του Κ.Α.Π.),

Β. Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του Σωματείου ¨ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ¨με τέρματα 3-0 και σε βάρος του Σωματείου ¨ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ”, με τέρματα 0-3 (άρθρο 19 παρ. 13 του Κ.Α.Π.) και .

Γ. Επιβάλει στο Σωματείο ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικο πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου (άρθρ 19 παρ. 13 Κ.Α.Π.. ) και

Δ. Επιβάλει χρηματική ποινή ύψους εκατό (100,00) ευρώ, (άρθρο 19 παρ. 13 Κ.Α.Π.).