Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «Κ-12» 2022 - 2023.

 


Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών
σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με
στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψιν το καταστατικό της και αυτό της ΕΠΟ, τις
διατάξεις του ΚΑΠ και ειδικά την παράγραφο 5. του άρθρου 3 του ΚΑΠ, την ηλικιακή κατηγοριοποίηση της ΕΠΟ και τέλος
την από  22 - 09/09/2022 απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

τους αγώνες του πρωταθλήματος Κ-12 περιόδου 2022 - 2023, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Κ-12, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψιν, τον κανονισμό
αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), αλλά και τους «κανόνες διεξαγωγής αγώνων αναπτυξιακών ηλικιών» της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
α ) Στο πρωτάθλημα Κ-12, 2022 – 2023, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι - ακαδημίες της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, καθώς  και της ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΏΝ κατόπιν έγκρισης των τμημάτων υποδομής μας.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών, Κ-14 ή Κ-12 που διοργανώνει ή ένωση, τα σωματεία Γ΄ Εθνικής.
β ) Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Κ-12 περιόδου 2022 - 2023, θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές
γεννηθέντες το έτος 2011-2012 και νεότεροι. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων της ΕΠΣ Καστοριάς και μόνο, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Κ-12, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Το ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό υπάρχει στην ένωση.
γ ) Ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι όλοι όσοι είναι γεννημένοι τα ως άνω έτη και είναι κάτοχοι προσωρινού δελτίου που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
δ) Στο πρωτάθλημα Κ-12, επιτρέπεται η συμμετοχή και κοριτσιών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Τα κορίτσια μπορούν να είναι κατά ένα έτος μεγαλύτερα των αγοριών δηλαδή, γεννηθέντα το έτος 2010 και μεταγενέστερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στις περιπτώσεις έκδοσης «προσωρινού δελτίου», θα πρέπει η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή να είναι οπωσδήποτε πρόσφατη. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ θα εκδίδεται το προσωρινό δελτίο.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΟ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ, ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Κ-12, υποχρεούνται να υποβάλλουν, δήλωση συμμετοχής, έως Παρασκευή 07-10-2022.
α) το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο.
β) παραχωρητήριο γηπέδου από τον οικείο Δήμο, όπου θα αναφέρεται ότι «παραχωρείται η χρήση του γηπέδου στα τμήματα υποδομών του . . . . σωματείου” Μετά τη συγκέντρωση του συνόλου των δηλώσεων συμμετοχής, θα γίνει η κλήρωση των αγώνων, στα γραφεία της Ένωσης, την Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα 20:30.
Επιπλέον, για την αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής δεν απαιτείται χρηματικό παράβολο, είναι ΔΩΡΕΆΝ.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
α) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ή προσωρινό : Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Κ-12 θα αγωνίζονται, με την  έκδοση προσωρινού δελτίου που εκδίδεται από την ΕΠΣ και θα ισχύει ΜΟΝΟ για τα πρωταθλήματα Κ-14 και Κ-12 περιόδου 2022 – 2023,  με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτοπροσωπίας, το πρωτότυπο με επικολλημένη και σφραγισμένη από την εκδούσα αρχή, πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης.
2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ΚΑΙ διαβατήριο (δεκτές γίνονται και απλές φωτοτυπίες αυτών), από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή, πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης.
β) ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες είναι η κατοχή της ατομικής, κάρτας υγείας αθλητή  ( για όλους τους ποδοσφαιριστές ), με τα στοιχεία αυτού, θεωρημένη νομίμως και ισχύουσα κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
γ) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ για κάθε ποδοσφαιριστή ( εξαιρούνται αυτοί έχουν ήδη φέρει ), με την οποία επιτρέπει την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τις υπηρεσίες της ένωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
κηδεμόνα.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.
Τα παιχνίδια με την ΕΠΣ Γρεβενών θα διεξάγονται όλα στα γήπεδα της Καστοριάς, (εντός έδρας).
Το πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022.
Στην Κ-12 οι ομάδες έχουν την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της συμμετοχής τουλάχιστον στο 50% μιας αναμέτρησης όλων των παιδιών που έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνα. Αν δηλαδή ένα παιχνίδι έχει διάρκεια 60 λεπτά (2 ημίχρονα των 30 λεπτών) ο μικρός ποδοσφαιριστής να αγωνίζεται το λιγότερο για 30 λεπτά.
Στόχος του συγκεκριμένης  πρότασης  είναι  να μήν βιώνει ο μικρός αθλητής έναν άτυπο κοινωνικό αποκλεισμό που οφείλεται μάλιστα στην απόδοση του στο άθλημα που πρεσβεύουμε. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ.
Οι αγώνες θα γίνονται ημέρα Σάββατο (11:00). Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των
αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή. Αναβολή αγώνα θα εγκρίνεται
σπανίως, με την απαραίτητη συναίνεση της αντίπαλης ομάδας και με την προϋπόθεση ότι έχει αναληφθεί από τις αγωνιζόμενες ομάδες η ευθύνη τέλεσης του αγώνα εντός των επόμενων πέντε ημερών άλλως, ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας που ΔΕΝ ζήτησε την αναβολή του.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
1. Οι ομάδες αγωνίζονται σε γήπεδο 60 x 45, εννέα εναντίον εννέα ( 9 x 9 ), με εστίες 5 x 2 και μπάλα νούμερο 4, ενώ συνολικά κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει στο Φ.Α. μέχρι δέκα οκτώ ( 18 ) ποδοσφαιριστές.
2. Κάθε ομάδα δικαιούται απεριόριστες αλλαγές ποδοσφαιριστών σε «νεκρό χρόνο» και από το κέντρο του γηπέδου.
Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται μπορεί να ξαναμπεί στον ίδιο αγώνα.
3. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δυο ημίχρονα των 30 λεπτών, με 10 λεπτά ανάπαυλα.
4. Ισχύουν οι κανόνες του οφσάιντ, των κίτρινων και κόκκινων καρτών.
5. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχους για πειθαρχικά παραπτώματα, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και θα εκτίονται μόνο σε αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών.
6. Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης, δεν επιτρέπεται να ρίξει / περάσει τη μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή ( γραμμή κέντρου )
από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα ( άουτ ). Αν όμως κάτι τέτοιο συμβεί, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που ΔΕΝ είχε κατοχή της μπάλας.
6. Ο αγώνας διεξάγεται με έναν διαιτητή.
8. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται “φύλλο αγώνα” σε τρία ( 3 ) αντίγραφα και θα υπογράφεται από τον διαιτητή, τους
εκπροσώπους των ομάδων και τους αρχηγούς αυτών. Το πρωτότυπο θα παραδίδεται στη διοργανώτρια, ενώ οι διαγωνιζόμενες
ομάδες θα λαμβάνουν από ένα αντίγραφο.
9. Σε περίπτωση που τα χρώματα των στολών των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής στολής έχει η
φιλοξενούμενη ομάδα.
10. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
11. Το κόρνερ εκτελείται από μικρότερη απόσταση η οποία οριοθετείται ακριβώς από τον διαιτητή. Ο αντίπαλος πρέπει να
σταθεί όπως και στο φάουλ, 5 μέτρα μακριά από το σημείο χτυπήματος. Το σημείο του πέναλτι είναι 8 μέτρα μακριά από το
κέντρο της γραμμής τέρματος.
12. Στο ως άνω πρωτάθλημα ΔΕΝ θα υπάρχει βαθμολογική κατάταξη. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ.
Οι ομάδες οφείλουν, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να προσκομίσουν και παραχωρητήριο γηπέδου. Η ετοιμασία του
γηπέδου ( κατάλληλη διαγράμμιση, δίχτυα κ.λπ. ) είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Μη τέλεση του αγώνα λόγω
ακαταλληλότητας ή αντικανονικότητας του γηπέδου με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, επισύρει απώλεια του αγώνα (0 – 3 α/α), με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής. Σε όλους τους αγώνες των τμημάτων υποδομών (Κ-14, Κ-12), Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου
ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε
νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων
βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΑΠ. Το πρόσωπο που θα εκτελεί καθήκοντα “ιατρού αγώνος” μπορεί να είναι και ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πληροί ΟΛΕΣ τις ως άνω τιθέμενες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΑ – ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ.
Σωματείο που δεν  θα αγωνιστεί σε συνολικά τρεις (3) αγώνες για οποιοδήποτε λόγο. Μη τέλεση αγώνα λόγω μη καθόδου ομάδας, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα (0–3 α/α) και πενήντα (50) ευρώ πρόστιμο την πρώτη φορά, απώλεια αγώνα και ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο τη 2η φορά και, απώλεια αγώνα και πρόστιμο εκατό (100) ευρώ την τρίτη φορά  (3η) μη κάθοδος της ίδιας ομάδας, συνεπάγεται και αποκλεισμό της από τη συνέχεια του πρωταθλήματος,

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς, σε συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημο Διαιτητή της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να φροντίσουν για
την ύπαρξη δυο ατόμων  εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του  τα
οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο. Η μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης διαιτητή συνεπάγεται την απώλεια του αγώνα και για τις δυο ομάδες. Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :

α) Τα δελτία ΕΠΟ ή τα προσωρινά δελτία των ποδοσφαιριστών, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο ταυτοπροσωπίας
ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων.
β) Τις ατομικές “κάρτες υγείας αθλητή” όλων των ποδοσφαιριστών.
γ) Τις βεβαιώσεις παραχώρησης από άλλες ομάδες που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, κάποιων ποδοσφαιριστών
αποκλειστικά και μόνο για το πρωτάθλημα υποδομών 2022 – 2023.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία. Οι ενστάσεις θα
υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ. Το παράβολο για κάθε ένσταση ορίζεται στα  πενήντα ευρώ και σε περίπτωση αποδοχής της, το ποσό των   είκοσι πέντε ευρώ επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που συνοδεύουν την αποστολή της ομάδας, θα είναι και υπεύθυνοι για την
τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των φιλάθλων, των  ποδοσφαιριστών της ομάδας τους, Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλου( γονείς).
Τέλος, οι προπονητές οφείλουν να «διδάσκουν» στους μικρούς ποδοσφαιριστές, το ευ αγωνίζεσθαι και το fair play, να μάθουν να διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με σεβασμό προς τους αντιπάλους τους, καθώς και να αποδέχονται την ήττα, ως ένα πιθανό αποτέλεσμα κάθε ανταγωνιστικού αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Απαγορεύεται η συμμετοχή σωματείων της Ε.Π.Σ.  Καστοριάς σε πρωταθλήματα υποδομών άλλων ενώσεων ή φορέων.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με βάση τους κανονισμούς της ΕΠΟ και μετά από
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Όλα τα σωματεία, οι ποδοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι αυτών, υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα ισχύει κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος και εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.  Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ