Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «Κ-14» 2022 - 2023.Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψιν το καταστατικό της και αυτό της ΕΠΟ,
τις διατάξεις του ΚΑΠ και ειδικά την παράγραφο 5. του άρθρου 3 του ΚΑΠ, την ηλικιακή κατηγοριοποίηση της ΕΠΟ και τέλος την απόφαση 22- 09/09/2022 απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τους αγώνες του πρωταθλήματος Κ-14 περιόδου 2022 - 2023, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Κ-14, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψιν, τον κανονισμό
αγώνων ποδοσφαίρου ( ΚΑΠ ), αλλά και τους «κανόνες διεξαγωγής αγώνων αναπτυξιακών ηλικιών» της ΕΠΟ.
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
α ) Στο πρωτάθλημα Κ-14, 2022 – 2023, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ε.Π.Σ.
Καστοριάς, καθώς και της ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΏΝ κατόπιν έγκρισης των τμημάτων υποδομής μας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ σε τουλάχιστον ένα εκ των πρωταθλημάτων υποδομών  Κ-14 ή Κ-12 που διοργανώνει ή ένωση, τα σωματεία Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και Α' Εθνικής γυναικών.
β ) Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Κ-14 περιόδου 2022 - 2023, θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές
γεννηθέντες το έτος 2009-2010. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων της Καστοριάς, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Κ-14, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των
σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των
αγώνων. Στην γραμματεία της Ένωσης υπάρχει  ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.
γ ) Ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους δελτίο ΕΠΟ
ανεξάρτητα από υπηκοότητα και είναι γεννημένοι τα ως άνω έτη. Επίσης, συμμετοχής δικαιούνται και οι κάτοχοι
προσωρινού δελτίου που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς, ΔΩΡΕΆΝ.
δ) Στο πρωτάθλημα Κ-14, επιτρέπεται η συμμετοχή και κοριτσιών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Τα κορίτσια μπορούν να
είναι κατά ένα έτος μεγαλύτερα των αγοριών δηλαδή, γεννηθέντα το έτος 2008 και μεταγενέστερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στις περιπτώσεις έκδοσης «προσωρινού δελτίου», θα πρέπει η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή να είναι
οπωσδήποτε πρόσφατη. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ θα εκδίδεται το προσωρινό δελτίο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΟ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ, ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Κ-14, υποχρεούνται να υποβάλουν  στη διοργανώτρια : έως Παρασκευή 07-10-2022
α) το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» συμπληρωμένο και σφραγισμένο.
β) παραχωρητήριο γηπέδου από τον οικείο Δήμο, όπου θα αναφέρεται ότι «παραχωρείται η χρήση του γηπέδου στα
τμήματα υποδομών του  σωματείου” Μετά τη συγκέντρωση του συνόλου των δηλώσεων συμμετοχής, θα γίνει  και η κλήρωση των αγώνων, στα γραφεία της Ένωσης: Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα 20:30.
Επιπλέον, για την αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής δεν απαιτείται χρηματικό παράβολο, είναι ΔΩΡΕΆΝ.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
α) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ή προσωρινό από ΕΠΣ : Οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα Κ-14 θα αγωνίζονται, είτε με δελτίο ΕΠΟ, είτε με
προσωρινό δελτίο το οποίο θα εκδίδει η διοργανώτρια. Η έκδοση του προσωρινού δελτίου που θα ισχύει ΜΟΝΟ για τα
πρωταθλήματα Κ-14 και Κ-12 περιόδου 2022 – 2023, θα γίνεται από την ένωση κομίζοντας στη γραμματεία αυτής :
1. Οι έλληνες ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτοπροσωπίας, το πρωτότυπο με επικολλημένη και
σφραγισμένη από την εκδούσα αρχή, πρόσφατη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία όμοια με αυτή στο
πιστοποιητικό γέννησης.
2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές : Πιστοποιητικό γέννησης ΚΑΙ διαβατήριο ( δεκτές γίνονται και απλές φωτοτυπίες αυτών), από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή, πρόσφατη φωτογραφία του
ποδοσφαιριστή, άλλη μια φωτογραφία όμοια με αυτή στο πιστοποιητικό γέννησης.
β) ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες είναι η κατοχή της ατομικής “κάρτας
υγείας αθλητή” (για όλους τους ποδοσφαιριστές), με τα στοιχεία αυτού, θεωρημένη νομίμως και ισχύουσα κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
γ) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ για κάθε ποδοσφαιριστή (εξαιρούνται αυτοί έχουν ήδη καταθέσει), με την οποία επιτρέπει την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τις υπηρεσίες της ένωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
κηδεμόνα.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Τα παιχνίδια με την ΕΠΣ Γρεβενών θα διεξάγονται όλα στα γήπεδα της Καστοριάς, (εντός έδρας)
Το πρωτάθλημα θα αρχίσει την Κυριακή 16-10-2022. Θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες (2 γύροι).
Με την ολοκλήρωση του 1ου γύρου ,οι 2 πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα συμμετέχουν σε αγώνα τύπου τελικού κυπέλου Κ-14, ο οποίος θα είναι και το pre-game του τελικού κυπέλου ανδρών της Ε.Π.Σ Καστοριάς.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο γύρων του πρωταθλήματος Κ-14 , οι 4 πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα δώσουν αγώνες Final Four (Τελική τετράδα) σε ουδέτερη έδρα. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε ένα Σαββατοκύριακο  όπου το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί αγώνες και την Κυριακή Μικρός και Μεγάλος τελικός αντίστοιχα, στο τέλος θα ακολουθήσουν οι απονομές για τον πρωταθλητή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ.
Οι αγώνες θα γίνονται ημέρα Κυριακή ( 11:00 ). Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των
αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή. Αναβολή αγώνα θα εγκρίνεται σπανίως, με την απαραίτητη συναίνεση της αντίπαλης ομάδας και με την προϋπόθεση ότι έχει αναληφθεί από τις αγωνιζόμενες ομάδες η ευθύνη τέλεσης του αγώνα εντός των επόμενων πέντε ημερών άλλως, ο αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας που ΔΕΝ ζήτησε την αναβολή του.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
1. Οι ομάδες αγωνίζονται σε ολόκληρο το γήπεδο, έντεκα εναντίον έντεκα ( 11 x 11 ), με κανονικές εστίες και μπάλα (νούμερο 5 ), ενώ συνολικά κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι δέκα ( 18 ) ποδοσφαιριστές.
2. Κάθε ομάδα δικαιούται επτά αλλαγές ποδοσφαιριστών σε «νεκρό χρόνο» και από το κέντρο του γηπέδου. Όλες οι αλλαγές
για την κάθε ομάδα πρέπει να γίνουν το πολύ σε 3 χρονικές στιγμές και όχι κάθε αλλαγή σε άλλη χρονική στιγμή.
Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται ΔΕΝ δικαιούται να ξαναμπεί στον ίδιο αγώνα.
3. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δυο ημίχρονα των 35 λεπτών, με 10 λεπτά ανάπαυλα.
4. Ισχύουν οι κανόνες του οφσάιντ, των κίτρινων και κόκκινων καρτών.
5. Το σημείο του πέναλτι είναι 11 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος.
6. Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος Κ-14, δεν δικαιούνται να αγωνιστούν σε επόμενες φάσεις με άλλη ομάδα.
7. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχους για πειθαρχικά παραπτώματα, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και θα εκτίονται  μόνο σε  αγώνες των πρωταθλημάτων  υποδομών.
8. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται “φύλλο αγώνα” σε τρία ( 3 ) αντίγραφα και θα υπογράφεται από τον διαιτητή, τους
εκπροσώπους των ομάδων και τους αρχηγούς αυτών. Το πρωτότυπο θα παραδίδεται στη διοργανώτρια, ενώ οι
διαγωνιζόμενες ομάδες θα λαμβάνουν από ένα αντίγραφο.
9. Σε περίπτωση που τα χρώματα των στολών των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής στολής έχει η
φιλοξενούμενη ομάδα.
10. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη
ώρα έναρξης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ.
Οι ομάδες οφείλουν, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να προσκομίσουν και παραχωρητήριο γηπέδου. Η ετοιμασία του
γηπέδου ( κατάλληλη διαγράμμιση, δίχτυα κ.λπ. ) είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Μη τέλεση του αγώνα λόγω
ακαταλληλότητας ή αντικανονικότητας  του γηπέδου με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, επισύρει απώλεια του αγώνα (0-3 α/α), με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής. Σε όλους τους αγώνες των τμημάτων υποδομών ( Κ-14, Κ-12). Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ. Το πρόσωπο που θα εκτελεί καθήκοντα “ιατρού αγώνος” μπορεί να είναι και ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πληροί ΟΛΕΣ τις ως άνω τιθέμενες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΑ – ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ.
Σωματείο που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε συνολικά τρεις (3) αγώνες για οποιοδήποτε λόγο. Μη τέλεση αγώνα λόγω μη καθόδου ομάδας, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα (0 – 3 α/α) και πενήντα (50) ευρώ πρόστιμο την πρώτη φορά, απώλεια αγώνα και ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο τη 2η φορά και, απώλεια αγώνα και πρόστιμο εκατό (100) ευρώ την τρίτη φορά.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς  σε συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του
πρωταθλήματος, να καλύπτονται τουλάχιστον από έναν επίσημο Διαιτητή της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων - εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε
λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο. Η μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης διαιτητή συνεπάγεται την
απώλεια του αγώνα και για τις δυο ομάδες. Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :
α) Τα δελτία ΕΠΟ ή τα προσωρινά δελτία των ποδοσφαιριστών, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο ταυτοπροσωπίας
ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών των δυο ομάδων.
β) Τις ατομικές “κάρτες υγείας αθλητή” όλων των ποδοσφαιριστών.
γ) Τις βεβαιώσεις παραχώρησης από άλλες ομάδες που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Επίσης, ο διαιτητής υποχρεούται να παραδώσει στις διαγωνιζόμενες ομάδες από ένα αντίγραφο του φύλλου αγώνος, ενώ το πρωτότυπο θα προσκομίζει εγκαίρως στη διοργανώτρια.
δ) Οι προπονητές των δύο ομάδων δηλώνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ στο Φ.Α δύο ποδοσφαιριστές σαν MVP του αγώνα έναν από κάθε ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.
Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ. Το παράβολο για κάθε ένσταση ορίζεται στα
εκατόν πενήντα ευρώ και σε περίπτωση αποδοχής της, το ποσό των εκατό ευρώ επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.
Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που συνοδεύουν την αποστολή της ομάδας, θα είναι και υπεύθυνοι για την
τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους. Θα πρέπει βέβαια, η δική τους
συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους ποδοσφαιριστές. Τέλος, οι προπονητές οφείλουν να «διδάσκουν» στους μικρούς ποδοσφαιριστές, το ευ αγωνίζεσθαι και το fair play, να μάθουν να διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με σεβασμό προς τους αντιπάλους τους, καθώς και να αποδέχονται την ήττα, ως ένα από τα πιθανά αποτέλεσμα κάθε ανταγωνιστικού αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.
Απαγορεύεται η συμμετοχή σωματείων της Ε.Π.Σ. Καστοριάς σε πρωταθλήματα υποδομών άλλων ενώσεων ή φορέων. Κάθε
τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με βάση τους κανονισμούς της ΕΠΟ και μετά από
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη
και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.
Όλα τα σωματεία, οι ποδοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι αυτών, υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του υγειονομικού
πρωτοκόλλου που θα ισχύει κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος και εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία αθλητισμού. 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.  Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ