Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ-- Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ.  Ο Πρόεδρος της Ε.Ε σε εφαρμογή του άρθρου (33) του καταστατικού  της Ένωσης καλεί τα μέλη της Ε.Π.Σ. σε τακτική συνεδρίαση  την ΤΕΤΆΡΤΗ 23/08/2017, και ώρα 20:30
στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Πρόεδρου για αρχαιρεσίες Ε.Π.Ο.
2.Αγώνας SUPER CUP  
3.Αλλαγές Επιτροπών 
4. Θέματα προκηρύξεων ΕΠΣ Καστοριάς.
5. Θέματα για Κλήρωση Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου. Δευτέρα  (28/08/2017).
6. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
7. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
8. Αλληλογραφία, άλλα θέματα.
9. Χορηγίες ονομασίας Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου.
10. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Καστοριάς.

Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να ένταξη άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.